Wednesday, May 29, 2024

Titħabbar il-ħatra ta’ Frank Bezzina bħala Aġent President ta’ Malta

Aqra wkoll

Il-Gvern se jkun qed jaħtar lill-Professur Frank Bezzina bħala Aġent President tar-Repubblika ta’ Malta. Il-ħatra tal-Professur Frank Bezzina se ssir għall-perjodu li matulu l-President ta’ Malta George Vella se jkun imsiefer.

Il-ħatra ta’ Frank Bezzina bħala Aġent President saret skont kif maħsub fl-Artiklu 49 tal-Kostituzzjoni. Il-Professur Bezzina hu Pro-Rettur tal-Università ta’ Malta u awtur ta’ diversi studji akkademiċi. Huwa wkoll visiting professor f’għadd ta’ universitajiet barra minn Malta. 

Il-Gvern irodd ħajr lis-Sinjura Dolores Cristina għad-drabi li matul l-aħħar snin serviet bħala Aġent President.

Sport