Saturday, April 13, 2024

TTD tan-Nisa: Rabja lejn il-FIFA fuq l-eżenzjoni tat-taxxa fl-Awstralja

Aqra wkoll

Il-FIFA ġiet ikkritikata bil-qawwa kollha wara li nnegozjat eżenzjoni mit-taxxa għal tmien snin u nofs għat-Tazza tad-Dinja tan-Nisa tal-2023 meta l-players fl-Awstralja spiċċaw ħallsu 32.5% tad-dħul tagħhom mis-salarju tal-partiti lill-uffiċċju tat-taxxa tal-pajjiż (Australia Tax Office).

Il-korp governattiv dinji tal-football huwa u se jkun eżentat milli jħallas taxxa fuq kwalun­kwe dħul fl-Awstralja jew mill-Awstralja, mill-1 ta’ Lulju 2020 sal-31 ta’ Diċembru 2028, iżda players minn diversi pajjiżi kienu sfurzati jħallsu kważi terz tad-dħul tagħhom mis-salarju tal-logħob lill-ATO. 

Dan kien f’kuntrast qawwi mal-ko-ospitanti New Zealand, li d-Dipartiment tat-Taxxi Interni tagħhom eżenta lill-FIFA u lill-players mit-taxxi kollha.

Kathryn Gill, eks player tal-Matildas u ko-kap eżekuttiv tal-Professional Footballers Australia, kienet sorpriża u diżappuntata meta saret taf li l-FIFA kienet innegozjat eżenzjoni mit-taxxa għaliha iżda mhux għall-players.

“Filwaqt li l-liġi tat-tassazzjoni hija kumplessa, il-prinċipju ta’ renumerazzjoni ugwali u ġusta mhuwiex daqstant.”  

“Minħabba li l-FIFA setgħet tinnegozja eżen­zjonijiet mit-taxxa mal-Gvern Awstraljan għall-benefiċċju tagħhom, huwa stramb li dan ma ġiex estiż għan-nies stess li għenu biex jiġġeneraw id-dħul mill-kampjonat innifsu.

“Fl-adozzjoni ta’ dan l-approċċ, il-players tħallew jerfgħu l-piż, b’differenza mill-FIFA li fittxew li jkunu l-benefiċjarji. Il-punt tat-tluq tagħna dwar ir-remunerazzjoni tal-players fit-Tazza tad-Dinja tan-Nisa huwa li l-flus tal-premjijiet kellhom jkunu ndaqs lura fl-2019.

“Dan kien isolvi ħafna mill-kwistjonijiet rela­tati mal-paga tal-players li ħarġu qabel u wara dan il-kampjonat, u jiżgura li l-players jirċievu paga għar-rwol prinċipali u importanti tagħhom fit-tournament.

“Minflok, ħafna mill-players ta’ din il-ġene­razzjoni se jkollhom jistennew erba’ snin oħra biex jaqilgħu l-istess premju bħall-professjonisti rġiel – u dan biss jekk il-FIFA żżomm l-impenn verbali tagħha.”

In-Niġerja kienet waħda mill-pajjiżi milquta mir-regoli tat-taxxa bil-players tas-Super Falcons jirċievu $42,500 mit-tariffi tal-logħob tagħhom ta’ $60,000 bħala riżultat tat-tnaqqis tal-ATO. 

Timijiet oħra li qed jilagħbu l-logħob kollu tagħhom fl-Awstralja kellhom l-istess livell ta’ tassazzjoni applikat għalihom.

Il-players tal-Afrika t’Isfel kienu saħansit­ra agħar minħabba li ntlaqtu minn tassazzjoni doppja – mis-Servizz tad-Dħul tal-Afrika t’Isfel (SARS) kif ukoll mill-ATO. 

Filwaqt li lagħbu ħafna mil-logħob tagħhom fi New Zealand l-ATO intaxxathom pro rata għall-jiem li qattgħu fl-Awstralja.

“Għal kull partita li ntlagħbet fl-Awstralja, l-assoċjazzjonijiet parteċipanti kellhom iżommu t-taxxa. Is-SARS se jkun ġej ukoll għas-sehem tagħhom fl-aħħar tas-sena tat-taxxa, għax ma żammewlniex biżżejjed,” qalet Lydia Monyepao, kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tal-Football tal-Afrika t’Isfel.

Il-FIFA u s-sussidjarji kollha tagħha, FWC2023 Pty Ltd, irċevew l-eżenzjonijiet fl-Emenda tal- Liġijiet tat-Teżor tal-Awstralja (It-titjib tal-integrità tat-taxxa u l-appoġġ tal-investiment fin-negozju) Abbozz tal-2022.

F’kapitlu 2 tal-memorandum tal-ispjegaz­zjoni tal-emenda, jgħid li “Il-FIFA u s-sussidjarja tagħha – FWC2023 Pty Ltd – irċevew eżenzjoni­jiet mit-taxxa fuq id-dħul mill-Gvern Awstraljan, għal attivitajiet assoċjati mat-Tazza tad-Dinja tan-Nisa 2023 … għalkemm l-eżenzjonijiet ġew applikati mill-1 ta’ Lulju, 2020, huma ta’ benefiċċju sħiħ għall-entitajiet affettwati minħabba li jiżguraw li l-ebda taxxa fuq id-dħul ma titħallas fuq dħul speċifikat u jeżentaw ukoll ċerti obbligi ta’ taxxa minn ras il-għajn.”

Mistoqsija għaliex ipproteġiet id-dħul tagħ­ha stess iżda naqset milli tinkludi l-miżati tal-logħob tal-players fil-ftehim ta’ eżenzjoni mit-taxxa, il-FIFA qalet li fittxet konċessjoni għall-players iżda l-Gvern Awstraljan irrifjutaha.

“Il-FIFA impenjat ruħha mal-partijiet rilevanti fiż-żewġ pajjiżi ospiti, inklużi l-awtorita­jiet tat-taxxa fuq il-kwistjonijiet kollha tat-taxxa – kif tagħmel il-FIFA mal-pajjiżi ospiti kollha tat-tournament – anke qabel ma saret l-għażla tal-pajjiż ospitu għat-Tazza tad-Dinja tan-Nisa 2023,” qal kelliem tal-FIFA.

“Dawn il-passi kienu jinkludu l-koperazzjoni mal-awtoritajiet fl-Awstralja direttament biex it-tassazzjoni tal-players tiġi eżentata, li fl-aħħar mill-aħħar ma ġietx aċċettata. 

“Filwaqt li l-FIFA ma taqbilx mad-deċiżjoni, iżda fl-aħħar mill-aħħar se tirrispettaha, hija konformi ma’ avvenimenti sportivi oħra li saru fl-Awstralja.”

Fir-rigward tal-eżenzjonijiet mogħtija lis-sussidjarja Awstraljana tagħha, il-korp governattiv dinji qal: 

“Is-sussidjarja lokali tal-FIFA għat-tournament kienet entità li twaqqfet speċifikament biex twassal l-avveniment fil-pajjiżi ospiti. Kienet entità li għalhekk kellha nefqa ogħla mid-dħul, li kienet iffinanzjata mill-FIFA.”

Meta mistoqsi jekk il-FIFA kinitx imbuttat biex il-players ikunu eżentati mit-taxxa, il-Gvern Awstraljan qal li: “Il-Gvern Awstraljan ipprovda firxa ta’ appoġġ għat-Tazza tad-Dinja tan-Nisa tal-FIFA 2023, inklużi konċessjonijiet tat-taxxa f’konformità mal-avvenimenti sportivi preċedenti.”

Ekonomija

Sport