Wednesday, March 29, 2023

Għaxar Fergħat tal-BOV jestendu l-Ħinijet tal-Ftuħ

Aqra wkoll

Il-Bank of Valletta qed jestendi l-ħinijiet tal-ftuħ f’għaxar fergħat madwar Malta u Għawdex. Il-fergħat ta’ Birkirkara, Buġibba, il-Mellieħa, il-Mosta, Raħal Ġdid, ir-Rabat (Malta), ir-Rabat Għawdex, San Ġwann, Tas-Sliema u ż-Żurrieq issa qed ikunu miftuħin ukoll nhar ta’ Ħamis mit-3:30 p.m sas-7:00 p.m, apparti mill-ħinijiet normali tal-ftuħ mit-Tnejn sas-Sibt.

Meta tkellem dwar din l-inizzjattiva, is-Sur Geoffrey Ghigo, Kap fit-Taqsima tar-Retail Network tal-Bank of Valletta rrimarka fuq l-isforz kontinwu li l-Bank qed jagħmel sabiex itejjeb is-servizz offrut lill-klijenti mill-fergħat tiegħu. “Din l-inizjattiva hija pass ieħor żgħir fid-direzzjoni t-tajba, hekk kif inkomplu bil-pjan strateġiku tagħna li nsiru l-Bank tal-Għażla f’Malta. Dan l-aħħar għamilna diversi bidliet fil-mod ta’ kif noffru s-servizz lill-klijenti mill-fergħat tagħna. Meta wieħed jarahom waħda waħda, dawn il-bidliet jidhru żgħar iżda flimkien qed iwasslu biex jipprovdu servizz imtejjeb u jwasslu għal-livell ta’ sodisfazzjon aktar ogħli fost il-klijenti.”

Dan l-aħħar, il-Bank introduċa servizz ta’ priorità għall-anzjani li jkunu jridu jinqdew mingħand il-kaxxiera nhar ta’ Sibt, u daħħal ukoll is-servizz ta’ ‘Meet & Greet’. Dawn ikomplu jikkumplimentaw il-programm ta’ rinnovazzjoni li għaddej bħalissa fil-fergħat tan-Naxxar u ta’ Ħaż-Żabbar wara li ġew rinnovati u fetħu mill-ġdid il-fergħat ta’ Tas-Sliema, Raħal Ġdid, is-Siġġiewi u ż-Żurrieq.

“Il-klijenti qegħdin fil-qalba tal-miri u l-istrateġija tagħna. Grazzi għas-suġġerimenti li jgħaddulna l-klijenti permezz tal-programm ‘Voice of the Customer’, qed inkomplu nagħmlu iżjed bidliet sew fil-qasam diġitali kif ukoll fil-punti kollha fejn ninteraġixxu mal-klijent wiċċ imb’wiċċ. L-għan tagħna huwa li nallinjaw il-ħtiġijiet tal-klijenti mas-servizzi li noffru minn diversi channels differenti minn fejn noffru s-servizzi, għall-benefiċċju tal-komunitajiet lokali li noperaw fihom”, qal is-Sur Ghigo.

Matul il-ħinijiet ta’ filgħaxija, rappreżentanti tal-Bank se jkunu qed joffru servizzi fuq Self Personali u Self għad-Djar, applikazzjonijiet ġodda għal kards tal-Kreditu u tad-Debitu, servizzi ta’ Internet u Mobile Banking, mistoqsijiet u applikazzjonijiet għal Investimenti u Stockbroking, u servizzi oħra ġenerali marbuta ma’ twaqqif ta’ kards mitlufa jew misruqa, numri tal-PIN u ordnijiet ta’ kotba taċ-ċekkijiet. Għalkemm wieħed jista’ jaqbad u jmur il-fergħa u jinqeda, il-klijenti huma mħeġġa jagħmlu appuntament minn qabel. Appuntamenti jistgħu jsiru permezz tas-sit http://www.bov.com/Assistants/set-an-appointment jew permezz taċ-Ċentru għas-Servizz tal-Klijent fuq (+356) 2131 2020.

Ekonomija
Delicious

Sport