Monday, December 11, 2023

Ħames snin ħabs wara li nstab ħati li daħal jisraq anzjan f’Bormla waqt li kien rieqed

Aqra wkoll

Sean Grech ta’ 29 sena ġie kkundannat ħames snin ħabs wara li lbieraħ instab ħati li erba snin ilu daħal jisraq anzjan ta’ 71 sena f’Bormla waqt li l-vittma kien rieqed.

Il-Prosekuzzjoni li kienet imexxija mis-Supretendent Fabian Fleri, u mill-Ispetturi Lydon Zammit u Oriana Spiteri qalet li l-każ seħħ fit-8 ta’ Ottubru tal-2019 għall-ħabta tal-4.40am fi Triq San Ġorġ.

Skont dak li ġie ppreżentat fil-Qorti quddiem il-Maġistrat Leonard Caruana, Grech tela’ mal-faċċata tad-dar tal-anzjan u daħal f’daru mill-gallerija. Il-ħati kien mar fuq il-vittma li dak il-ħin kien rieqed u qalli “agħtini li għandek, agħtini li għandek” filwaqt li beda jagħti bil-ponn.

Fis-serqa Grech kien seraq żewġt iċpiepet waħda tad-ditta Rolex u l-oħra komuni, giżirana bajda u safra tad-deheb. Dawn l-oġġetti kienu fuq l-anzjan.

Grech instab ħati wkoll li weġġa’ b’mod gravi lill-anzjan fejn fost l-oħrajn kisirlu mnieħru u anke għamillu tbenġil madwar għajnu x-xellugija.

Il-Maġistrat Caruana, minħabba li kundanna lil Grech ħames snin ħabs ordnali biex iħallas €5,200 lill-vittma tal-oġġetti li seraqlu u ġie ordnat ukoll iħallas €3,800 fi spejjeż tal-Qorti. Inħarġet ukoll ta’ trażżin favur il-vittma għal sentejn.

Sport