Friday, December 1, 2023

JCI Malta tospita l-Mental Health Awareness Expo

Aqra wkoll

JCI Malta, l-organizzazzjoni internazzjonali ddedikata biex trawwem mexxejja żgħażagħ intraprendenti, tħabbar li se torganizza l-Mental Health Awareness Expo, attivita` skedata li ssir is-Sibt, 7 ta’ Ottubru 2023, f’The Notch Conference Centre fi ħdan l-Urban Valley Resort & Spa f’San Ġwann.

Waqt avveniment ta’ ġimgħa bejn it-2 u s-6 ta’ Ottubru, JCI Malta se tospita diversi inizjattivi relatati mas-saħħa mentali, li jvarjaw minn kors tal-yoga minn Claire Yoga Malta għal taħditiet ta’ għarfien. L-avveniment ewlieni, il-Mental Health Awareness Expo, fis-7 ta’ Ottubru se jkun fih wirja tal-arti li turi x-xogħlijiet tal-artista lokali Claire Farrugia. Flimkien ma’ din il-wirja artistika, dawk li jattendu jistgħu jieħdu sehem f’diversi taħditiet li jindirizzaw is-saħħa mentali, jesploraw espożizzjoni komprensiva li tenfasizza s-sistemi ta’ appoġġ disponibbli għas-saħħa mentali f’Malta, kif ukoll jieħdu l-opportunità li jirrilassaw fiċ-Chat Bar ipprovdut minn Willingness.

Skont studju riċenti, individwi f’Malta huma inqas probabbli li jitkellmu u jgħidu li jsofru minn dipressjoni meta mqabbla mal-medja Ewropea. JCI Malta għandha l-għan li tutilizza din l-espożizzjoni bħala pjattaforma biex mhux biss tqajjem kuxjenza dwar is-saħħa mentali, iżda wkoll biex tagħmel id-diskussjonijiet dwar il-benessri mentali aktar aċċessibbli u trawwem l-għarfien.

Ingħaqad magħna f’din l-attivita` importanti biex tikkontribwixxi għal din il-kawża, tisfida kunċetti żbaljati, u flimkien naħdmu lejn soċjetà aktar empatetika u infurmata dwar kwistjonijiet ta’ saħħa mentali.

Aktar informazzjoni tista’ tinstab fuq https://jci.org.mt/events/mental-health/
Dan il-proġett huwa ffinanzjat mis-Small Initiatives Support Scheme (SIS) immexxija mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat (MCVS) appoġġjat mill-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur (MIVC). Dan il-proġett/pubblikazzjoni jirrifletti l-fehmiet tal-awtur biss, u l-MCVS ma jistax jinżamm responsabbli għall-kontenut jew kwalunkwe użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li tinsab fih.

Sport