Saturday, December 3, 2022

KIF TIKKURA

Alfred Sant
Alfred Sant
Membru Parlamentari Ewropew

Aqra wkoll

Kif se nikkuraw il-ħsara ambjentali li ssir madwarna?

Billi jinħareġ divjet fuq kull bini f’kull żona, hi fejn hi, li għadha fi stat “naturali” jew dedikata għall-biedja? Imma se jkun hemm reazzjoni negattiva qawwija għal dan minn ħafna interessi.

Billi minflok, jinħolqu żoni ġodda li jinbidlu fi spazji li jservu bħala “pulmun” għal komunitajiet fgati mill-bini? Imma dak ikun qisu li qed tkisser bl-id leminijia u ssewwi fix-xellugija.

Billi tħalli r-regoli eżistenti dwar il-ħarsien ambjentali jitħaddmu bl-aħjar mod possibbli? Imma dak ikun ifisser li t-taħwid tal-lum jibqa’ għaddej bla waqfien.

Billi nqajmu kuxjenza nazzjonali qawwija favur il-ħarsien ambjentali u nittamaw li l-qagħda titjieb? Imma sakemm titqawwa dil-kuxjenza, ma jkunx baqa’ aktar ambjent naturali x’jitħares.

L-IEĦOR

Meta fl-Università kont nattendi korsijiet tas-soċjoloġija jew tal-filosofija “applikata”, ta’ sikwit kont niċċassa quddiem il-ħsieb li kien jiġi preżentat ta’ dak li kien jissejjaħ “l-Ieħor”: dak li mhuwiex int imma li qiegħed f’ħajtek u trid tittratta miegħu. Trid tifhem min hu, x’jaħseb, xi jrid, minn fejn ġie, fejn irid jasal… eċċ. (L-użu tal-maskil hawn qed jintuża għall-faċilità fil-kitba għalkemm ibbażat fuq konvenjenzi sessisti. Apoloġiji għal dan.)

Jikteb il-MEP Alfred Sant

Illum naħseb li forsi naf ftit aħjar x’inhi t-tifsira tal-Ieħor. Hu l-proxxmu li trid tqisu bħalikieku kien int, f’dak li jħoss, jixtieq, jaspira għalih – imma bis-sentimenti u l-għarfien tiegħu magħġuna minn esperjenzi oħra mibnija f’ambjent personali li ma kienx tiegħek. Kif tassew se tifhem lil dan l-ieħor jirrekjedi sforz ta’ immaġinazzjoni simpatika. 

L-Ieħor jista’ jkun il-ġar, l-avversarju politiku, l-immigrant irregolari, sieħbek fil-post tax-xogħol… Kollha huma bnedmin bħalek u bħalek qed iġarrbu l-ħajja b’modi simili għal kif qed iġġarrabha int. Fondamentalment, l-Ieħor m’għandu xejn differenti milli għandek int.

REGOLI 

L-Ukrajni stqarru li l-attakki mir-Russja fuq residenzi ċivili jammontaw għal delitti kontra l-umanità u kontra r-regoli tal-gwerra. Ir-Russi ddikjaraw li l-attakki li saru kontra l-pont li jwassal mingħandhom sal-Krimea kien attakk terroristiku kundannabbli għall-aħħar u waħħlu fis-servizzi sigrieti tal-Ukrajna. L-Ewropej daħħlu sanzjonijiet ekonomiċi kontra r-Russja bi tpattija għall-invażjoni tal-Ukrajna u meta r-Russja qatgħet sew mill-provista lilhom tal-gass naturali pproklamaw li dan kien rikatt.

Il-mistoqsija li tibqa’ hi: għall-attività insensata li tissejjaħ gwerra, tassew li hemm – jew jista’ jkun hemm regoli “raġonevoli” – dwar kif din għandha titmexxa? Ilu li spiċċa ż-żmien meta gwerra kienet tfisser ġlied imdemmi li kien iseħħ meta żewġ armati rivali kienu jiltaqgħu f’xi lok imbiegħed bħal Waterloo jew Marengo biex jipprovaw jimmassakraw lil xulxin. 

Ekonomija
Delicious

Sport