Tuesday, January 18, 2022

Konferenza fuq l-importanza tal-Etika fin-Negozju

Aqra wkoll

In-nies fin-negozju jwettqu rwol importanti fis-soċjetà, billi jipprovdu prodotti u servizzi biex iservu lill-klijenti rispettivi tagħhom. Madankollu, jekk l-azzjonijiet tagħhom mhumiex iggwidati mis-sens tal-etika, dan isir sempliċement biex jikkultivaw l-interessi privati ​​tagħhom, li fl-aħħar mill-aħħar iwassal għal inugwaljanza u esklużjoni soċjali.

Il-Gozo Business Chamber, b’kollaborazzjoni mal-Bank of Valletta, id-Djoċesi ta’ Għawdex, u l-Fondazzjoni Centesimus Annus Pro Pontefice se tkun qed tospita konferenza virtwali fid-29 ta’ Ottubru 2021 fl-16:00. Appoġġjata mill-Ministeru għall-iskema tal-Gozo NGO Assistance, programm ta’ finanzjament għall-Organizzazzjonijiet Volontarji fil-Gżira Għawdxija, din il-konferenza se tindirizza l-irwol tal-etika fid-dinja tan-negozju.

Kelliema ewlenin mill-industrija se jkunu qed jiddiskutu l-importanza li tinżamm kultura ta’ etika bbażata fuq valuri universali, speċjalment meta jsir in-negozju. Id-diskussjoni se tinkludi diversi membri ta’ esperjenza fosthom Joseph Borg, President tal-Gozo Business Chamber, u Dr Gordon Cordina, Chairman fil-Bank of Valletta.

Din il-konferenza hija oħra minn sensiela ta’ diskussjonijiet bil-għan li twassal l-aħjar għarfien u prattiki minn kelliema esperjenzati. Biex ssegwi din il-konferenza, tista’ tirreġistra billi żżur https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_woNZ2LjwQKysj9HXPCgRWQ.

Maħruġa mill-Bank of Valletta p.l.c., 58, Triq San Żakkarija, Il-Belt Valletta VLT 1130. Il-Bank of Valletta p.l.c. hija kumpanija pubblika b’responsabbiltà limitata regolata mill-MFSA u hija liċenzjata biex toffri l-kummerċ bankarju f’termini tal-Att dwar il-Kummerċ Bankarju (Kap. 371 tal-Liġijiet ta’ Malta).


Sport