Friday, December 8, 2023

Kors tar-referees tal-waterpolo mill-World Aquatics f’Malta

Aqra wkoll

Il-World Aquatics flimkien mal-Assoċjazzjoni Sports Akwatiku ta’ Malta organizzaw Kors ta’ Żvilupp tal-Waterpolo li kien suċċess kbir għall-uffiċjali tekniċi f’Malta mis-27 sat-28 ta’ Ottubru.

Dan ġie ospitat fl-Università IPES ta’ Malta, bil-kors ikun xhieda ta’ attendenza entużjasta, bil-parteċipanti semmew l-avveniment bħala pass essenzjali għall-iżvilupp tar-referees tal-waterpolo.

Is-suċċess kbir tal-avveniment jista’ jiġi attribwit għall-għarfien espert eċċezzjonali u l-istil ta’ tagħlim impenjattiv tas-Sur Massimiliano Caputi, li mexxa l-kors. L-għarfien vast tas-Sur Caputi u l-kapaċità tiegħu li jispira u jeduka lill-parteċipanti, ħallew impressjoni dejjiema fuq dawk kollha li attendew.

L-għan primarju tal-Kors għall-Iżvilupp tal-Waterpolo Dinji tal-Akwatiċi kien li jespandi l-grupp ta’ referees kwalifikati tal-waterpolo u jgħolli l-kompetenza tal-uffiċjali eżistenti. Il-kors kien imfassal biex jgħammar uffiċjali tekniċi bl-aħħar regoli, regolamenti, u tekniki fl-uffiċċjar tal-waterpolo, biex b’hekk jgħolli l-livell ġenerali tal-isport f’Malta.

PUNTI EWLENIN TAL-KORS

Kurrikulu Komprensiv: Il-kors kopra firxa wiesa’ ta’ suġġetti, inklużi l-aħħar regoli tal-waterpolo, ġestjoni tal-logħob, analisi tal-vidjo, u kommunikazzjoni effettiva għar-referees. Il-parteċipanti kisbu għarfien dwar l-isfumaturi tal-isport u tejbu l-ħiliet tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet fil-qasam.

Taħriġ Prattiku: Is-Sur Caputi pprovda sessjonijiet ta’ taħriġ prattiku li ppermettew lill-parteċipanti japplikaw l-għarfien tagħhom f’xenarji ta’ logħob reali. Din l-esperjenza prattika kienet imprezzabbli biex ittejjeb il-ħiliet tagħhom ta’ uffiċċjali.

Networking u Kollaborazzjoni: Il-kors ipprovda pjattaforma għall-uffiċjali tekniċi biex jgħaqqdu, jaqsmu l-esper­jenzi, u jitgħallmu minn xulxin. Dan iffaċilitá atmosfera kollaborattiva li fuq medda twila ta’ żmien se tkun ta’ benefiċċju għall-kommunità tal-waterpolo f’Malta.

Il-parteċipanti ħallew il-kors b’ħiliet imtejba, ftehim aktar profond tal-uffiċjali tal-waterpolo, u mpenn qawwi biex tinżamm l-integrità tal-isport.

Fi stqarrija, is-Sur Massimiliano Caputi esprima s-sodisfazzjon tiegħu għar-riżultati tal-kors, fejn qal: “Ninsab ferħan li nara d-dedikazzjoni u l-entużjażmu tal-parteċipanti. Dan il-kors wassalna pass eqreb lejn il-kisba tal-għan tagħna li noħolqu qafas b’saħħtu u tajjeb, team  kwalifikat ta’ referees tal-waterpolo f’Malta.”

Ġiet enfasizzata wkoll id-dedikazzjoni tal-ASA biex ittejjeb il-livell tar-referees fl-isport u t-trawwim tat-talent lokali.

Sport