Friday, December 1, 2023

Uffiċjali jintervjenu biex jevitaw inċidenti wara li tqaċċtu siġar kawża tal-maltemp

Aqra wkoll

Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kellu lejl impenjattiv hekk kif tard ilbieraħ filgħaxija numru ta’ siġar tqaċċtu kawża ta’ maltempata.

Pumpiera flimkien ma’ uffiċjali ta’ Clean Malta u dawk minn Transport Malta kienu msejħa biex ineħħu siġar li tqaċċtu kawża ta’ riħ qawwi.

F’ritratti mxerrdin mill-istess dipartiment intqal kif dawn l-uffiċjali kienu involuti f’ħidma biex jevitaw li jinħolqu inċidenti bla bżonn. 

Sport