Sunday, October 2, 2022

Benny Borg Bonello

Opinjonista

METSOLA

Bħalissa ma tantx hi popolari fuq livell Ewropej minħabba l-arranġamenti li saru minn wara l- kwinti biex Alessandro Chiocchetti  jiġi magħżul Segretarju Ġenerali tal-Parlament...

L-INFLAZZJONI

Il-mexxejja Ewropej kienu qalu li l-inflazzjoni preżenti ser tisparixxi f’sitt xhur. Tant kienu ċerti li ma ddejqux bis-sanzjonijiet li kienu diġà imponew iżda żieduhom....

IL-PAĊI U L-PAPA

Il-kelma paċi saret kelma ħażina fl-UE.  Bħal ma diġa’ ktibt kemm-il darba, din il-kelma qatt ma kienet popolari fl-Ewropa – xi ħaġa loġika għalihom. ...

IL-PREZZIJIET

Sakemm l-għoli tal-ħajja ma jkunx għoli, l-affarijiet li jolqtu lill-konsumaturi ma tantx ikunu fuq quddiem nett.  Biss meta l-għoli jibda jiċċaqlaq, allura hemm l-importanza...

IL-PREZZ TAT-TELEKOMUNIKAZZJONI

Il-konsumatur normali ilu jħoss li l-prezzijiet tat-telekommunikazzjoni huma għoljin.  Biss l-ammont ta’ tgergir ma kienx daqshekk għoli minħabba l-flus fil-but li kellu.  Il-bniedem l-aktar...

MALTA U L-PAĊI

Jekk hemm xi ħaġa li tgħaqqadna ma' xulxin, għall-anqas bil-kliem, żgur li hi li rridu l-paċi. Jekk induru dawra madwarna ma tantx indumu biex...

IL-PAĊI REĠGĦET SARET ĦRAFA

Sa ftit żmien ilu, ftit kienu dawk li kienu mħassbin minħabba l-gwerra li hemm fl-Ukranja.  Ir-raġuni hi li għal ħafna nies għall-ewwel kienet 'il...

IŻ-ŻJARA TAL-PAPA… PAĊI U UGWALJANZA

Il-ġimgħa li għaddiet kellna ż-żjara tal-Papa f’Malta.  Kienu jumejn interessanti speċjalment minħabba li din iż-żjara dawret lill-Papa ma’ Malta u Għawdex.  Il-fatt li dawn...

IT-TIELET ĠIMGĦA TAL-KAMPANJA

Wasalna fl-aħħar tat-tielet ġimgħa tal-kampanja elettorali.  Kien hemm ħafna proposti miż-żewġ naħat. Hawn naslu għall-ewwel punt.  X’inhu l-aktar fattur li hu importanti meta xi...

IT-TIENI ĠIMGĦA TAL-KAMPANJA ELETTORALI

Qegħdin fit-tieni ġimgħa tal-kampanja elettorali.  Fil-bidu tal-ġimgħa rajt il-konferenza stampa li fiha l-Prim Ministru jsemmi miżuri ġodda li ser ikunu fil-programm elettorali.  Din id-darba...

IL-KAMPANJA ELETTORALI

Il-kampanja elettorali bdiet u bdiet sewwa għalkemm id-data tal-elezzjoni għadha ma xxandritx. Biss il-Prim Ministru diġa’ tagħna indikazzjoni ċara.  Dan nistgħu narawh mill-attivitajiet u...

IS-SANZJONIJIET

L-aktar arma li ntużat wara l-ewwel gwerra bierda biex il-Punent jibqa’ jżomm il-poter fuq id-dinja huma s-sanzjonijiet.  Ħafna min-nies ma jqisux is-sanzjonijiet bħala arma...

L-AIR MALTA

L-Air Malta kienet waħda mis-suċċessi kbar tal-gvern Laburista fil-bidu tas-70ijiet.  Is-suċċess kien kbir għal żewġ raġunijiet.  L-ewwel, għaliex ipprovda servizz tal-ajru stabbli sew għat-turisti...

SENA ĠDIDA

Din is-sena ma tantx bdejnieha tajjeb minħabba l-qtil tat-tfajla Pollakka.  Il-qtil hu att serju ħafna.  Imma din id-darba dan kien imħawwar bil-kummenti ta’ mibegħda...

GĦADDIET SENA OĦRA

Għaddiet sena oħra – it-tieni sena fejn il-pandemija tal-COVID-19 kienet l-akbar forza li ħakmet lid-dinja.  Ma jfissirx li ma kienx hemm differenza bejn l-ewwel...
Delicious

Latest news