Sunday, September 24, 2023

Benny Borg Bonello

Opinjonista

Kuntratt (!) tat-telekommunikazzjoni

Dan l-aħħar inqagħlet il-kwistjoni dwar il-kuntratti ta’ waħda mit-tliet kumpaniji tat-telekommunikazzjoni dwar żieda fil-prezz tal-kuntratt. Importanti li niftakru li kuntratt hu dokument li jorbot lil...

Ambjent f’idejna(ii)

Fl-aħħar artiklu ffukajt fuq l-affarijiet li l-Gvern għandu bżonn jagħmel biex intejbu l-ambjent. Tajjeb nerġgħu nfakkru li l-ambjent ma tħassarx waħdu imma minħabba l-użu...

L-AMBJENT

Is-sħanaJekk m’għamlet xejn, is-sħana żgur li telgħetilna għal rasna. Dan kompla jiħrax meta beda jinqata’ d-dawl u ħafna nies kellhom iqattgħu dawk il-ħinijiet mingħajr...

50 SENA WARA

Ħamsin sena ilu kien hemm il-Konferenza dwar is-Sigurta’ u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa li saret fil-Fillandja. Is-sehem ta’ Malta kien importanti għaliex għall-ewwel darba l-Ewropa kellha...

Il-faqar – f’daqqa sar realtà

Dan l-aħħar rajt artiklu f’gazzetta dwar il-faqar f’Malta. L-artiklu kien mimli kritika fuq in-nefqa tal-gvern fuq affarijiet li qed jintefqu għall-pajjiż kollu. L-aktar li...

Il-generative AI

Meta tikkompara din it-teknoloġija ma' oħrajn tittendi li din it-teknoloġija għandha potenzjal qawwi. Potenzjal li għadu qed jiżviluppa b’mod qawwi u mgħaġġel. Bħalissa sezzjoni f’dan...

TGERGIR

Dan l-aħħar kien hemm żewġ affarijiet li ġraw li ġibduli l-attenzjoni. Għalija, kien hemm ħaġa komuni fihom – it-tnejn kellhom tgergir għalkemm mhux tal-istess...

PASS LI FETAĦ IL-BIEB IMPORTANTI

Dan l-aħħar, il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi ressaq liġi biex il-kuntratturi tal-bini, ikunu reġistrati.  Filwaqt li dan hu pass u mhux xi qabża kbira imma...

L-INTERDETT

Dan l-aħħar fuq il-One TV qed ikun hemm programm fuq l-Interdett ta’ żmien is-sittinijiet u sensiela ta’ intervisti ma nies li kienu ntlaqtu mill-interdett....

LEJN FUTUR MINGĦAJR PAĊI!

Għaddiet sena u ma ġara xejn biex intejbu d-dinja. Fis-sena li għaddiet id-dinja bdiet b’tensjoni li fit-tieni xahar żviluppat f’invażjoni tar-Russja fl-Ukranja. L-impatt tagħha...

L-EMENDA LI SARET KONTROVERSJA POLITIKA

Illum nixtieq nikteb dwar l-emenda li qed jipproponi l-Gvern dwar meta jkun hemm mara tqila u tkun fil-periklu li titlef ħajjitha. Din hi emenda...

VICTOR VELLA

Victor Vella, l-Editur tat-Torċa għalija hu wieħed mill-aħjar ġurnalisti ta’ Malta.  Ir-raġuni hi li qabel ma jġib artiklu hu jinvestiga.  Jekk xi ħadd jgħidlu...

GĦAJNUNA IMPORTANTI TAL-BUDGET LI FTIT NITKELLMU FUQHA

Din il-ġimgħa kellna l-budget tas-sena d-dieħla.  In-nies bejniethom jitkellmu fuq ħafna affarijiet li hemm fil-budget, speċjalment l-għajnuniet li jagħti l-gvern lilhom u lil nies...

ID-DRITTIJIET GĦALL-KONSUMATUR FIL-LIĠI BIŻŻEJJED?

Aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar qed jidħlu drittijiet tal-konsumaturi fil-liġijiet.  Għal ħafna, dawn jitqiesu bħala drittijiet ġodda.  Biss qabel ma bdew jidħlu dawn id-drittijiet...

METSOLA

Bħalissa ma tantx hi popolari fuq livell Ewropej minħabba l-arranġamenti li saru minn wara l- kwinti biex Alessandro Chiocchetti  jiġi magħżul Segretarju Ġenerali tal-Parlament...

Latest news