Tuesday, January 18, 2022

Claire Micallef

Uffiċjal għall-Informazzjoni għad-Drittijiet tal-Konsumatur

FORNAMENTI MHUX MITLUBA

Il-frażi “fornamenti mhux mitluba” tirreferi għall-sitwazzjonjiet meta konsumatur jirċievi prodotti jew servizzi li la qatt ikun talab u lanqas ordna. Il-liġi tal-konsumatur tiprojbixxi din...

Latest news