Sunday, October 2, 2022

Claire Micallef

Uffiċjal għall-Informazzjoni għad-Drittijiet tal-Konsumatur

META JISTA’ JITLOB RIMEDJU KONSUMATUR? U XI DRITTIJIET GĦANDU?

Diversi drabi, il-prodotti li nixtru jaf ikunu difettużi, ma jkunux jaħdmu kif suppost jew ma jkunux  kif imwiegħed mill-bejjiegħ. Meta jiġri dan, bħala konsumaturi...

KONSUMATURI JISTGĦU JITOLBU RIFUŻJONI TA’ DEPOŻITU LI MHUWIEX RIMBORSABBLI?

Meta jkunu qed jordnaw xi prodott jew servizz, ħafna drabi l-konsumaturi jintalbu jħallsu depożitu jew li jagħmlu ħlas bil-quddiem. Normalment, il-bejjiegħa jinfurmaw lill-konsumaturi li...

PROTEZZJONI MINN RIKLAMI QARRIEQA

Sabiex konsumatur ikun jista’ jieħu deċiżjoni ta’ xiri infurmata, għandu bżonn li jingħata l-informazzjoni kollha b’mod ċar. Ġialadarba r-riklamar huwa sors ta’ informazzjoni importanti,...

FORNAMENTI MHUX MITLUBA

Il-frażi “fornamenti mhux mitluba” tirreferi għall-sitwazzjonjiet meta konsumatur jirċievi prodotti jew servizzi li la qatt ikun talab u lanqas ordna. Il-liġi tal-konsumatur tiprojbixxi din...
Delicious

Latest news