Tuesday, April 23, 2024

Claire Micallef

Uffiċjal għall-Informazzjoni għad-Drittijiet tal-Konsumatur

Id-dritt ta’ rtirar

L-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur jagħti d-dritt  lill-konsumaturi li jirritornaw il-prodotti li jkunu xtraw lura għand il-bejjiegħ jekk dawn ikunu difettużi jew  ma jkunux kif...

Xiri ta’ prodotti jew servizzi permezz tat-telefown

Illum il-ġurnata għadna nsibu ruħna f’sitwazzjonijiet fejn nirċievu telefonati mingħand persuni li jippruvaw ibiegħulna xi tip ta’ prodott jew servizz.  Ħafna drabi ma nkunux...

X’tgħid il-liġi tal-konsumatur dwar ritorn ta’ prodotti u rifużjonijiet?

Meta l-konsumaturi jkunu ser jirritornaw xi prodotti, speċjalment issa li għaddew il-festi, ħafna drabi ma jifhmux għalfejn bejjiegħa differenti japplikaw poloz ta’ ritorn differenti....

META JISTA’ JITLOB RIMEDJU KONSUMATUR? U XI DRITTIJIET GĦANDU?

Diversi drabi, il-prodotti li nixtru jaf ikunu difettużi, ma jkunux jaħdmu kif suppost jew ma jkunux  kif imwiegħed mill-bejjiegħ. Meta jiġri dan, bħala konsumaturi...

KONSUMATURI JISTGĦU JITOLBU RIFUŻJONI TA’ DEPOŻITU LI MHUWIEX RIMBORSABBLI?

Meta jkunu qed jordnaw xi prodott jew servizz, ħafna drabi l-konsumaturi jintalbu jħallsu depożitu jew li jagħmlu ħlas bil-quddiem. Normalment, il-bejjiegħa jinfurmaw lill-konsumaturi li...

PROTEZZJONI MINN RIKLAMI QARRIEQA

Sabiex konsumatur ikun jista’ jieħu deċiżjoni ta’ xiri infurmata, għandu bżonn li jingħata l-informazzjoni kollha b’mod ċar. Ġialadarba r-riklamar huwa sors ta’ informazzjoni importanti,...

FORNAMENTI MHUX MITLUBA

Il-frażi “fornamenti mhux mitluba” tirreferi għall-sitwazzjonjiet meta konsumatur jirċievi prodotti jew servizzi li la qatt ikun talab u lanqas ordna. Il-liġi tal-konsumatur tiprojbixxi din...

Latest news