Friday, December 8, 2023

Akkużi li Donald Trump ma tantx jista jeħles minnhom

Aqra wkoll

Meta jinsab iffaċċjat bi tliet akkużi serji, kważi 80 akkuża oħra u tliet proċessi, x’tista’ tkun id-difiża ta’ Donald Trump fil-qorti u liema mit-tliet każi ewlenin se jkun l-aktar diffiċli għalih biex jirbaħ?

L-eks president Amerikan Trump jinsab akkużat b’litanija ta’ reati. Ikkonfoffa biex jaqleb l-elezzjoni presidenzjali tal-2020 u ttanta jdgħajjef id-dritt tal-vot tal-Amerikani. Allegatament uża wkoll mezzi frawdolenti biex titħallas attriċi tal-films għall-adulti waqt it-tellieqa elettorali tal-2016.

 Trump qed jiffaċċja kważi 80 akkuża fi tliet stati u possibilment jista jkunu aktar jekk, u kif mistenni, jiġi akkużat b’indħil elettorali fl-istat tal-Ġorġja. L-akkużi kollha kontrieh, kif stabbiliti mill-prosekuzzjoni, Trump ċaħadhom kollha kif ċaħad  kwalunkwe att ta’ ħażen. Madankollu, kif se jiddefendi ruħu fil-proċessi tas-sena d-dieħla?

L-aktar dinamika interessanti tinsab fil-każ tad-dokumenti klassifikati ta’ Florida, jgħidu esperti legali. Anthony Michael Kries, professur tal-liġi tal-elezzjoni u tal-impjiegi fl-Università tal-Istat tal-Ġorġja, qal li filwaqt li huwa probabbilment l-aktar każ b’saħħtu legalment,  huwa assolutament ġabra ta’ dokumenti li l-ġurija tista’ tkun favorevoli biżżejjed biex Donald Trump ikun jista’ essenzjalment jikkonvinċi ġurat jew numru żgħir ta’ ġurati biex jannullaw il-każ u jnħeles minnu.

Id-Dipartiment tal-Ġstizzja akkuża lil Donald Trump li ħa miegħu illegalment numru ta’ dokumenti klassifikati tal-White House wara li telaq mill-kariga, ħażinhom b’mod mhux xieraq fil-proprjetà tiegħu ta’ Mar-a-Lago u mbagħad ostakola t-tentattivi ripetuti tal-gvern biex jirkupra dawk id-dokumenti.

Il-liġi tal-Istati Uniti tirrikjedi li l-presidenti li jitilqu mill-kariga għandhom jgħaddu dawn il-materjali lill-Arkivji Nazzjonali. Hemm liġi ppruvata u ttestjata li tirregola l-pussess ta’ materjal klassifikat u bosta eżempji ta’ ġurisprudenza li wieħed jista’ juża. L-eks Viċi President Mike Pence, kien irritorna  id-dokumenti li kellu għandu hekk kif spiċċa mill-kariga.

L-akkuża tistipula għadd ta’ provi kontra Trump, inklużi ritratti ta’ kaxxi maħżuna bl-addoċċ fid-dar tiegħu fi Florida. Il-prosekuturi saħansitra kisbu awdjo ta’ Trump jitkellem dwar dokument klassifikat quddiem nies mingħajr awtorizzazzjoni xierqa, u ammetta li ma setax jiddeklassifika l-materjal issa li kien telaq mill-kariga.

Trump sostna b’mod żbaljat fil-pubbliku li seta’ jiddeklassifika d-dokumenti. Għal dan ukoll huwa wieġeb mhux ħati fil-kawża kontrieh f’Miami f’Ġnju u sejjaħ lill-prosekuzzjoni bħala li kienet motivata politikament.

Donald Trump huwa maħbub u mistmerr bl-istess mod fin-Nofsinhar ta’ Florida u esperti legali bbażati hemmhekk jgħidu li l-għażla ta’ ġurija imparzjali tista’ tkun ta’ sfida.

Din hija l-aktar akkuża riċenti, li ħarġet wara li l- eks President Amerikan Donald Trump ta ruħu fil-Ħabs ta’ Fulton fl-24 ta’ Awwissu li għadda. Issa Trump huwa  elenkat bħala priġunier Nru. P01135809 fuq ir-rekords tal-Ħabs tal-Kontea ta’ Fulton. 

Trump u 18-il persuna oħra jissemmew f’akkuża ta’ 41 kap għal allegati attentati biex iwarrbu t-telfa fl-elezzjoni presidenzjali fl-2020 fl-istat. L-investigazzjoni dwar dan inħolqot parzjalment minn telefonata li żvelat li l-eks President talab lill-ogħla uffiċjal elettorali tal-Ġorġja biex jara minfejn isib 11,780 vot.

Trump laqqat ukoll 13-il akkuża kriminali inkluż allegat ksur tal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Influwenzati u Korrotti tar-Racketeering tal-Ġorġja .

L-akkużi l-oħra kontrieh jinkludu solleċitazzjoni ta’ ksur tal-ġurament minn uffiċjal pubbliku, konfoffa biex jikkommetti l-persuna ta’ uffiċjal pubbliku, konfoffa biex twettaq falsifikazzjoni, konfoffa biex jitwettqu dikjarazzjonijiet foloz, u kitba u konfoffa biex jiġu ppreżentati dokumenti foloz.

Sport