Sunday, October 2, 2022

Christine Mallia Spiteri

Rapreżentanta Malta Enterprise

GĦAJNUNA GĦALL-INNOVAZZJONI GĦALL-SMEs

Il-Malta Enterprise nediet skema ġdida, INNOVATE, maħsuba biex tappoġġja intrapriżi Żgħar u Medji ('SMEs') fit-twettiq ta' proġetti li jwasslu għal innovazzjoni ta' prodotti u...

START UP FESTIVAL MALTA

Il-Malta Enterprise ilha torganizza l-Istart Up Café sa mill-2016, iżda din is-sena dan l-avveniment ser jkun qed jikber fejn qed tigi organizzata l-ewwel edizzjoni...
Delicious

Latest news