Friday, September 22, 2023

Dossier

Iċ-ċens

Fost is-suġġetti fil-liġi tal-proprjetà, ftit huma l-prinċipji li jħabblu l-moħħ aktar mill-enfitewsi, jew kif nafuh komunement - iċ-ċens. X’inhi Enfitewsi? Iċ-ċens huwa kuntratt, bħalma huma kuntratti...

Il-Perit u l-Patri

F’Ġunju 2021, Churchill College, f’Cambridge, temm ħesrem il-ħidma ta’ dak li kien qed isejjaħ bħala ‘working party’ li madwar sena qabel beda jistħarreġ l-elementi...

Masterpieces at MUŻA: Id-dinja ħiemda fejn titkellem biss il-pittura

Pass wieħed biss li minn kamra jieħdok f’oħra hu biżżejjed biex tħossok maqtugħ għalkollox mill-għagħa u l-geġwiġija tal-belt kapitali u tidħol f’dinja ħiemda fejn...

Xi jfisser li tkun razzist?

Miktub minn Maria Borg Vella Meta nistaqsi lil nies ta’ madwari x’jiġifieri li tkun razzist, fil-maġġoranza tagħhom isemmu l-kulur tal-ġilda bħala raġuni għaliex nies ikunu...

Id-deheb li ma jitkejjilx bil-karat

Kuċċarina għasel. Kelmtejn żgħar u sempliċi li jostru warajhom dinja meraviljuża. Dinja fejn il-ħaddiema – kollha nisa – jagħmlu xogħolhom b’reqqa u bżulija, f’armonija...

Ir-reliġjon u d-deċiżjonijiet f’ħajtek

Aktar minn 50% ta’ dawk li wieġbu għall-istħarriġ qalu li jikkunsidraw ħafna r-reliġjon meta jieħdu d-deċiżjonijiet dwar dak li huwa tajjeb jew ħażin. Terz...

Il-Protezzjoni Ċivili: Investiment bla preċedent

F’dawn l-aħħar erba’ snin, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ngħata mbottatura kbira biex jerġa’ jieħu l-ħajja wara li għal żmien twil kien mitluq, minsi u meqjus...

Iċ-ċavetta għas-sostenibbiltà

minn Tia Reljić, kelliema għall-Ministeru tal-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar L-Ippjanar Intelliġenti hu ċ-ċavetta għas-sostenibbiltà – u l-kwalità – tal-ekonomija tagħna. U għalkemm is-settur tal-kostruzzjoni...

Id-Domvs Romana: Mistura għal sekli sħaħ, misjuba b’kumbinazzjoni

minn Daniela Attard Bezzina, Communications Executive, Heritage Malta. Ir-Rabat, Malta, Frar tal-1881. Fil-wesgħa siekta li llum nafuha bħala Ġnien Howard jinstema’ biss il-ħoss ta’ mgħażqa...

Latest news