Friday, September 22, 2023

L-MCA tirċievi 65 ilment fl-ewwel sitt xhur tas-sena

Aqra wkoll

L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni qalet li fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena rċiviet 65 ilment li minnhom 83% kienu dwar servizzi talkomunikazzjoni elettroniċi (mowbajl, linja fissa, internet u televiżjoni), filwaqt li 17% kienu dwar isservizzi postali.

Fir-rapport tagħha l-MCA qalet li kien hemm 4% tnaqqis fir-rapporti meta dan il-perjodu jkun imqabbel mal-istess perjodu s-sena l għaddiet. L-MCA rċeviet ukoll 365 talba għall-informazzjoni dwar diversi kwistjonijiet relatati mas-setturi regolati minnha.

L-istatistika tal-ilmenti turi li l-kwalità tas-servizz tibqa’ l-aktar tip komuni ta’ ilmenti li tirċievi l-Awtorità b’33 ilment irrapurtat. L-iktar kwistjonijiet komuni relatati mal-kwalità tas-servizz kienu dwar ħsarat fis-servizz meta daħlu 11-il rapport u customer care fejn daħlu 10 rapporti. Ilmenti oħra dwar il-kwalità tas-servizz kienu jinkludu kwistjonijiet dwar l-installazzjoni tas-servizz daħlu 4 rapporti, il-veloċità tal-internet kien hemm 3 rapporti, mobile reception daħlu3 rapporti wkoll u nuqqas ta’ aċċess fis-servizz kien hemm biss żewġ rapporti. L-MCA rreġistrat ukoll ilmenti oħrajn li kienu dwar il-kontijiet, terminazzjoni tas-servizz/i jew tibdil fis-servizz u kwistjonijiet kuntrattwali.

L-MCA rreġistrat 11 ilment postali matul l-ewwel nofs tal-2023. L-MCA ġabet dawn il-każijiet għall-attenzjoni tal-operaturi postali sabiex ikunu jistgħu jinvestigaw aktar il-kwistjonijiet imqajma u jindirizzaw kwalunkwe kwistjoni sussegwenti kif xieraq.

L-MCA tagħmel numru ta’ telefonati lejn il-linji ta’ sapport bit-telefon li joffru diversi operaturi ta’ servizzi tat-telekomunikazzjoni u dawk postali sabiex tiġbor indikazzjoni tal-ħin li jieħdu biex iwieġbu t-telefonati tal-klijenti tagħhom. Ir-rapport jinkludi informazzjoni dwar il-kejl miġbur mill-MCA f’dan il-qasam bejn Jannar u Ġunju tal-2023.

F’dan il-perjodu l-MCA wettqet 888 telefonata lejn il-customer care ta’ operaturi li joffru s-servizzi tat-telekomunikazzjoni. Minn dan l-eżerċizzju 99% tat-telefonati li saru lejn EPIC Communications Ltd ġew imwieġba fi żmien 5 minuti, 65% tat-telefonati li saru lejn GO plc ġew imwieġba fi żmien 5 minuti u 87% tat-telefonati li saru lejn Melita Ltd ġew imwieġba fi żmien 5 minuti. L-MCA wettqet ukoll diversi telefonati (total ta’ 222 kejl meħuda bejn Jannar u Ġunju 2023) lejn il-customer care tal-MaltaPost, u li f’dan l-eżerċizzju 83% tat-telefonati ġew imwieġba fi żmien 5 minuti u 51% tat-telefonati ġew imwieġba fi żmien 2 minuti. Ir-rapport jinkludi wkoll tgħarif dwar diversi inizjattivi li jgħatu protezzjoni akbar lill-konsumaturi meħuda mill-MCA matul l-ewwel nofs tal-2023.

Fost dawk l-inizjattivi li huma l-aktar importanti nsibu d-deċiżjoni maħruġa mill-MCA dwar kuntratti offruti minn operaturi tat-telekomunikazzjoni, it-terminazzjoni ta’ l-istess kuntratti u miżuri ta’ trasparenza. Din id-deċiżjoni tinkludi sett ta’ regoli li għandhom jiġu segwiti mill-operaturi bil-għan li tissaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumaturi tas-servizzi tat-telefonija, tal-internet u tad-distribuzzjoni tat-televiżjoni. Dawn ir-regoli daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Settembru 2023.

ĦALLI RISPOSTA

Jekk jogħġbok ikteb il-kumment tiegħek!
Jekk jogħġbok iktebismek hawn

Sport