Sunday, February 25, 2024

Steve Ellul

Nipproteġu u Nsaħħu l-Bdiewa tagħna

Fl-aħħar ġimghat il-bdiewa Maltin u Ewropej ingħaqdu sabiex isemmgħu leħinhom dwar dak li huma jħossu, u ħafna drabi bir-raġun, li huwa trattament inġust minn...

PRIM MINISTRU DEĊIŻIV

It-tliet snin ta’ Robert Abela kienu karatterizzati minn tliet kriżijiet kbar. Waħda ta’ governanza politika li wasslet għall-greylisting tal-pajjiż, il-pandemija u wara l-kriżi fis-suq...

L-ISTRATEĠIJA EKONOMIKA TA’ MALTA LI QED TAĦDEM 

Matul l-aħħar ġimgħat rajna tliet rapporti li kollha qegħdin jindikaw b mod car li l-andament ekonomiku f’pajjiżna mistenni jibqa’ b’saħħtu fix-xhur u s-snin li...

NIPPROTEĠU LILL-ĦADDIEMA AKTAR MINN QATT QABEL

L-għoli fil-prezzijiet qed jolqot lil kulħadd, kemm lill-ħaddiema u anke lil minn iħaddimhom. Fil-fatt il-Gvern qiegħed jieħu ħsieb li jtaffi ħafna mill-piż tal-għoli tal-ħajja...

5 ĦSIBIJIET FUQ L-EWWEL 100 JUM

Minkejja ċirkostanzi internazzjonli bla preċedent, l-ewwel mitt jum tal-gvern Laburista raw kisbiet importanti fil-qasam tal-governanza flimkien ma progress soċjali li ma waqaf xejn u...

FEJN TĦOBB IL-QALB

Ħdax il-sena wara ir-referendum dwar id-divorzju, l-elementi konservattivi fil-pajjiż għadhom isostnu l-istess retorika. Għadhom jitkellmu dwar żwieġ esklussiv bejn mara u raġel u kif...

IS-SAĦĦA LILL-ĦADDIEM… IMMA MHUX MAL-MEJDA BISS

Fil-ġimgħa li fiha ċċelebrajna jum il-ħaddiem kont nkun qed nonqos jekk ma nitfax dawl fuq sitwazzjonijiet xejn feliċi li bosta ħaddiema f’pajjiżna għadhom isaqqfu...

5 MESSAĠĠI ELETTORALI LILL-PL

Bosta kienu qegħdin jistennew rebħa għall-Partit Laburista. Però, ftit kienu qed ibassru li Robert Abela kien se jirnexxilu jkabbar id-distakk biex jagħti l-akbar rebħa...

IŻ-ŻERRIEGĦA TAR-REBĦA

Wara li ħa t-tmun tal-pajjiż waqt waħda mill-agħar kriżijiet politiċi li ra pajjizna u wara sentejn ta’ pandemija, Robert Abela għamel dak li sa...

GAME CHANGER GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ U L-FIRST TIME BUYERS

Il-Partit Laburista qed iwiegħed ħlas ta’ €1,000 kull sena għall-ewwel għaxar snin fuq is-self li persuna tkun ħadet mill-bank sabiex tixtri l-ewwel propjetà.  Dawn li...

LA MIRAKLU U LANQAS KUMBINAZZJONI

Wara li s-sena l-oħra l-ekonomija Maltija kibret bi kwazi 6%, il-Kummissjoni Ewropea issa qed tbassar li din is-sena l-ekonomija tagħna se tkun l-aktar waħda...

L-GĦOLI TAL-ĦAJJA U L-IMPORTANZA LI NIPPROTEĠU LIŻ-ŻGĦIR

Il-prezz stabbli tal-enerġija wassal biex f’Malta għandna l-inqas rata ta’ għoli tal-ħajja fl-Ewropa. Minkejja dan, iż-żieda fil-prezzijiet qiegħda tinħass speċjalment minn dawk li jifilħu...

IL-PROGRESSIV LI JĦOBB LIN-NIES

L-ebda Prim Ministru fl-istorja ta’ Malta ma kellu jaffaċja l-isfidi li sab Robert Abela. F’sentejn biss, Robert Abela ħa deċiżjonijiet bla preċedent biex illum...

L-EWRO: 20 SENA WARA

Forsi l-aktar esperiment finanzjajru ambizzjuż fl-istorja. Munita waħda għal numru ta ekonomiji differenti ħafna bejniethom. Minkejja l-isfidi kollha, illum 19 il pajjiż u ftit...

ĦUDU ĦSIEB LIN-NEGOZJI U LILL-ĦADDIEMA: ĦUDU L-BOOSTER

Illum aktar minn qatt qabel; l-aħjar mod kif nipproteġu s-saħħa u l-għajxien tagħna u ta sħabna huwa billi nieħdu l-booster. Kull tilqima hija pass...

Latest news