Monday, April 22, 2024

KATEGORIJA

Finanzi

Il-Bank Ċentrali jippubblika l-Aġġornament Ekonomiku għax-xahar ta’ Lulju

L-Indiċi tal-Bank dwar il-Kundizzjonijiet tan-Negozju għal Ġunju jindika li t-tkabbir annwali fl-attività kummerċjali rritorna għall-medja storika stmata minn Jannar 2000. L‐Istħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea dwar il‐Fiduċja...

Il-BOV bi qligħ qabel it-taxxa ta’ €80.7 miljun fl-2021

Il-BOV iħabbar riżultati finanzjarji b'saħħithom għall-2021 minkejja l-isfidi Il-Grupp Bank of Valletta ħabbar qligħ qabel it-taxxa ta’ €80.7 miljun għas-sena finanzjarja li għalqet fil-31 ta’...

L-APS Bank iħabbar riżultati tajbin għall-2021, IPO għal ishma ġodda u dħul fl-elenku tal-Borża

Il-Bord tad-Diretturi tal-APS Bank plc ltaqa’ fl-10 ta’ Marzu 2022 u approva r-Rapport Annwali u r-Rapporti Finanzjarji Awditjati għas-sena li għalqet fil-31 ta’ Diċembru...

Aktar klijenti jmexxu l-finanzi permezz tal-BOV Mobile

Il-bidla ġenerazzjonali u ż-żieda fl-innovazzjoni qed imexxu bidliet ta’ trasformazzjoni f’diversi setturi, speċjalment fl-industrija bankarja. Hekk kif il-klijenti qed isiru aktar dipendenti fuq t-teknoloġija,...

Il-Kunsill Fiskali Konsultattiv Malti jippubblika l-evalwazzjoni tal-Pjan Baġitarju għall-2022

Fit-22 ta’ Diċembru 2021, il-Kunsill Fiskali Konsultattiv Malti (MFAC) ippreżenta lill-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol l-evalwazzjoni tiegħu tal-Pjan Baġitarju għall-2022. Abbażi tal-informazzjoni disponibbli sakemm kien imħejji...

Il-Bank of Valletta se jħallas Dividend Interim f’Jannar.

Il-Bord tad-Diretturi tal-Bank of Valletta qies u ddikjara dividend gross interim ta' €0.0264 għal kull sehem (€0.01716 nett mit-taxxa) soġġett għall-approvazzjoni regolatorja. Id-deċiżjoni tal-Bank issegwi...

“Intraprenditorija taż-żgħażagħ b’għan uman” – Chairman tal-BOV

‘Il-futur tal-gżejjer tagħna jiddependi fuq it-trawwim tal-intraprenditorija taż-żgħażagħ biex jingħelbu l-isfidi u tiġi vvalorizzata d-distintività tal-komunitajiet li ngħixu fihom.’ Dan qalu ċ-Chairman tal-BOV Dr...

Il-Bank Ċentrali jippubblika l-Aġġornament Ekonomiku għax-xahar ta’ Settembru

L-aġġornament ekonomiku mill-Bank Ċentrali għax-xahar ta' Settembru juri li l-livell ta’ attività ekonomika aggregata baqa’ taħt il-livelli osservati qabel il-pandemija. Madankollu, f’Awwissu li għadda,...

Il-Bank Ċentrali ta’ Malta jiffirma Memorandum ta’ Ftehim mal-Borża ta’ Malta

Ġie ffirmat Memorandum ta’ Ftehim (MoU) bejn il-Bank Ċentrali ta’ Malta (il-Bank) u l-Borża ta’ Malta (MSE) fir-rigward tas-Sistemi ta’ Saldu ta’ Titoli (SSSs).  L-MoU...

Il-KFKM jippreżenta l-evalwazzjoni ekonomika u fiskali lill-Ministru tal-Finanzi

Il-Kunsill Fiskali Konsultattiv Malti, ippubblika l-evalwazzjoni tiegħu tar-Rapport Annwali u r-Rapport ta' Nofs is-Sena li ġew ippublikati iktar kmieni din is-sena mill-Ministeru tal-Finanzi. Fil-fatt...