Friday, August 12, 2022

Il-Futsal Malta Association tniedi proġett bl-għan li jiżviluppa l-futsal għall-persuni neqsin mid-dawl

Aqra wkoll

Il-Futsal Malta Association (FMA) bi kburija ħabbret it-tnedija formali tal-VI Proġett ta’ Żvilupp tal-Futsal tagħha. Il-proġett għandu l-għan li jiżviluppa l-futsal għall-persuni neqsin mid-dawl (VI). (L-atleti VI jinkludu atleti għomja kif ukoll atleti bi gradi differenti ta’ indeboliment tal-vista.) Dan jimmarka mument importanti għall-FMA u ntgħażel bħala l-proġett distintiv tagħha biex tiċċelebra 10 snin mit-twaqqif tal-FMA.

It-tħabbira saret waqt seminar ta’ tmiem il-ġimgħa organizzat b’kollaborazzjoni mal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Isport tal-Għomja (IBSA) u l-Kumitat Paralimpiku Malti (MPC), li raw uffiċjali tekniċi mid-diviżjoni tal-iżvilupp tal-football tal-għomja tal-IBSA jagħtu programm olistiku teoretiku u prattiku biex jagħti bidu għall-iżvilupp. tas-VI Futsal f’Malta. Diversi uffiċjali, amministraturi u coaches ipparteċipaw fil-programm, li tahom l-opportunità li jitgħallmu mill-għarfien u l-profondità tal-esperjenza tal-uffiċjali tekniċi internazzjonali tal-IBSA.

Imqassam fuq jumejn, il-programm inkluda sessjonijiet prattiċi dwar kif jiġu adattati s-sessjonijiet ta’ taħriġ, orjentazzjoni tal-pitch, drills u game-play biex ikunu adattati għal atleti għomja u atleti neqsin mid-dawl, flimkien ma’ taħriġ xieraq dwar il-kowċing f’ambjent inklużiv li jgħaqqad flimkien. atleti abbli u neqsin mid-dawl fuq l-istess pitch.

Is-seminar kien l-ewwel pass biex tiġi stabbilita l-kapaċità organizzattiva meħtieġa biex il-VI Futsal jiġi offrut lill-atleti lokalment u l-FMA beħsiebha ttella’ sessjonijiet ta’ taħriġ tal-FI Futsal fil-ġimgħat li ġejjin.

Il-president tal-Futsal Malta Association (FMA), il-perit Mark Borg saħaq li: “Dan huwa proġett importanti għall-assoċjazzjoni tagħna li jirrappreżenta l-ethos u r-responsabbiltà soċjali tagħna. Aħna impenjati li nkomplu nilħqu lill-komunità sabiex nilħqu l-għanijiet tagħna.”

Id-delegazzjoni tal-IBSA kienet komposta minn Elias Mastoras u Lauren Asquith. Elias Mastoras huwa ċ-Chairperson attwali tal-IBSA Blind Football u Koordinatur tar-Referees tal-Logħob Paralimpiku ta’ Rio 2016 u Koordinatur Dinji tar-Referees bejn l-2013-2017. Elias kien ukoll referee tal-Finali għall-Midalja tad-Deheb tal-Blind Football fil-Logħob Paralimpiku ta’ Ateni 2004 u Beijing 2008.

Min-naħa tagħha, Lauren Asquith hija l-coach nazzjonali tal-Assoċjazzjoni Ingliża tal-Football (England FA) għat-team tal-Ingilterra Blind Women Football u hija coach ta’ żvilupp u ta’ talent tal-Para Sport, u ilha involuta fis-settur mill-2013.

Min-naħa tiegħu, il-Kumitat Paralimpiku Malti enfasizza li l-VI Programm ta’ Żvilupp tal-Futsal imniedi nhar is-Sibt li għadda jifforma parti minn strateġija u pjan ta’ azzjoni usa għall-VI Para Sport, jiġifieri sport għal individwi b’diżabbiltà fil-vista. Is-Segretarju Ġenerali tal-Kumitat Paralimpiku ta’ Malta Dr Julian Bajada faħħar l-approċċ kollaborattiv u proattiv tal-Futsal Malta Association lejn il-proġett, u emfasizza r-rieda tal-assoċjazzjoni li titgħallem u tesplora l-qasam fil-fond. L-MPC emfasizzat li dan huwa sinjal pożittiv ta’ xejriet ta’ bidla fil-perċezzjoni tal-assoċjazzjonijiet sportivi nazzjonali tal-Para Sport u ħeġġet assoċjazzjonijiet oħra biex isegwu l-eżempju mudell tal-FMA f’dan ir-rigward.

Il-viżjoni tal-MPC hija li tippermetti lill-individwi b’indeboliment tal-vista biex jipparteċipaw b’mod sinifikanti u effettiv fl-isport, filwaqt li jinnota li fuq livell globali VI Para Sport huwa żviluppat sew f’diversi dixxiplini tal-Para Sport, inklużi Para Athletics, Para Swimming, Para Rowing u Para Judo. Wara xhur ta’ tħejjijiet, l-MPC tistenna li tniedi formalment il-proġett usa ta’ VI Para Sport multi-sport, li jkun implimentat b’kollaborazzjoni ma’ The Malta Trust Foundation, f’Lulju ta’ din is-sena.

Għat-tnedija attendiet ukoll l-Eċċellenza Tagħha Marie-Louise Coleiro Preca, l-Ex President ta’ Malta u ċ-Chairperson preżenti ta’ The Malta Trust Foundation, li saħqet fuq l-importanza tal-Para Sport bħala pilastru ewlieni fl-iżvilupp ħolistiku ta’ individwi b’diżabilità fil-vista li se jisfruttaw opportunitajiet ġodda. L-Eċċellenza Tagħha Marie-Louise żiedet tgħid li dan il-proġett jagħti ħajja lill-Artikolu 30 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti (2006) dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità (CRPD, li tgħid li l-firmatarji tagħha “…jirrikonoxxu d-dritt tal-persuni b’diżabilità li jieħdu sehem b’mod ugwali ma’ ħaddieħor fil-ħajja kulturali,” filwaqt li rrimarkat li huwa f’idejna li niżguraw li din il-Konvenzjoni tiġi rispettata bis-sħiħ, billi tissarraf f’azzjonijiet fit-tul u ta’ impatt.

Aktar dettalji dwar il-proġett VI Para Sport se jkunu mnedija fil-ġimgħat li ġejjin u individwi b’nuqqas ta’ dawl, jew il-ġenituri jew il-gwardjani tagħhom, huma mistiedna jagħmlu kuntatt permezz tal-indirizz elettroniku: maltaparacom@gmail.com.

Ekonomija
Delicious

Sport