Thursday, June 13, 2024

Brian Gatt

Ġurnalist

Ċiklista l-Isptar wara li ntlaqtet minn vettura f’Għawdex

Anzjana ddaħħlet l-Isptar Ġenerali t’Għawdex wara li aktar kmieni għall-ħabta tal-3:45 p.m kienet involuta f’inċident tat-traffiku fi Triq il-Kunċizzjoni fil-Qala Għawdex. Mill-ewwel informazzjoni li kiseb...

Malta użat mekkaniżmu tal-UE biex tat aktar minn €100,000 f’riżorsi lill-Ukrajna

Id-donazzjoni ta’ 25 mine detectors lill-Ukrajna setgħet tkun possibbli grazzi għall-mekkaniżmu tal-Unjoni Ewropea għall-Protezzjoni Ċivili u n-nefqa totali kienet ta’ €104,444.75. Dan il-mekkaniżmu għandu l-għan...

X’inhuma l-kriterji li jistabilixxu jekk vettura hijiex tajba għat-triq? 

L-ittestjar tal-vetturi minn Transport Malta jista’ jsir fuq diversi kriterji. Uħud mill-vetturi jiġu mwaqqfa waqt roadside inspections. Oħrajn jiġu msejħa wara li tinġibed l-attenzjoni...

“Il-gwerra illegali tar-Russja fl-Ukrajna fuq nett tal-aġenda tagħna”

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Ian Borg ippreżenta l-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa magħruf bħala OSCE. Bħala Chairperson-in-Office l-Ministru Borg irringrazzja...

Pjattaforma li tiġġieled il-korruzzjoni u ttejjeb ir-reputazzjoni ta’ pajjiżna fl-isport

“Nemmnu li l-isport għandu diversi valuri u rridu nassiguraw li niġġieldu kull tip jew forma ta’ korruzzjoni”. Iddikjara dan il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka...

Distinzjoni bejn l-atleti u l-amministraturi fuq konsum ta’ sustanzi legali projbiti fil-qasam sportiv

Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima tkellem fil-parlament dwar pieni kriminali eżistenti fuq atleti li jkunu nstabu ħatja li għamlu użu...

Raġel bl-istess kundizzjoni ta’ Shawn jattendi biex jagħtih donazzjoni u kuraġġ 

L-attività b’risq Shaun Mifsud ġewwa l-Arka ta’ Noe fis-Siġġiewi kienet waħda ta’ suċċess kbir fejn wara jiem sħaħ ta’ preparazzjoni t-temp iffavorixxa l-ġenerożità tal-poplu...

Grech jisħaq li Franco Debono mhuwiex kwistjoni, iżda persuna validissima fil-PN

“Franco Debono mhuwiex kwistjoni. Huwa persuna validissima. Jitkellem miegħi regolari u anke jibgħatli messaġġi regolari. Anke waqt li qiegħed nagħmel ir-reshuffle, bagħtli kieku jien...

“Insejna kollox!” … Tħassib dwar purċissjoni li bdiet aktar minn 500 sena ilu

Il-Knisja Kattolika llum qiegħda tiċċelebra l-festa ta’ San Bastjan, b’nies midħla tal-istorja reliġjuża fir-Rabat qegħdin jistaqsu x’sar mid-drawwa li rat l-għeruq tagħha aktar minn...

Żewġt irġiel iweġġgħu gravi wara ħabta f’Ħal Luqa

Il-Pulizija fi stqarrija qalu li għall-ħabta tal-00.15am il-Pulizija ġiet infurmata b’inċident tat-traffiku fi Triq l-Ewwel Titjira, Ħal Luqa. Il-Pulizija marret minnufih fuq il-post u minn...

“Il-prekawzjoni ma titteħidx meta nsibu rwieħna fil-periklu”

“L-għotien tat-tankijiet tal-bejt ma jintrabtux sew meta jqum ir-riħ. Kien hemm persuni li weġġgħu f’dawn is-sitwazzjonijiet. Il-ħin li jsiru dawn l-affarijiet huwa meta t-temp...

60 sejħa għall-għajnuna waqt l-aħħar maltempata

“Ma kinitx l-aktar maltempata qalila imma ovjament maltempata li tiġi wara ħafna xhur ta’ temp kajman iġġib magħha ċertu ħsarat”. Iddikjara dan id-Direttur Ġenerali...

“Ma stajniex ma nonorawhx … mal-mewt tiegħu għamilna t-tibdil kollu meħtieġ”

“Konna diġà ressaqna isem alternattiv f’Awwissu li għadda, iżda mal-mewt tal-uffiċjal Joseph Zammit - li miet waqt ħidma ta’ tifi ta’ nirien fil-lokalità tagħna...

“It-test tal-verġinità se jkun meqjus illegali anke jekk bil-kunsens”

Intant waqt is-seduta kompliet d-diskussjoni dwar l-abbozz kriminali li jemenda l-kodiċi kriminali fejn l-għanijiet u r-raġunijiet ta’ dan l-Abbozz ta’ Liġi huma sabiex jiġi...

Il-koppja Furjaniża li baqgħu jfajru l-bews sal-aħħar minn swali differenti fl-Isptar 

“Il-messaġġ tiegħi huwa li r-raġel jieħu ħsieb lil martu u l-mara tieħu ħsieb żewġha u jieħdu ħsieb li ma jaqbdux kunfidenzi żejda. Nixtieq ngħix...

Latest news