Friday, January 21, 2022

Josianne Cutajar

Membru Parlamentari Ewropew

L-IMĦABBA FIŻ-ŻMIEN TAL-MILIED

Fix-xahar ta’ Diċembru l-apprezzament li nuru lil xulxin, ħafna drabi ikun permezz ta’ rigali li nagħtu lill-maħbubin tagħna. Forsi tistaqsuni x’hemm ħażin imbilli nagħtu...

SERĦAN IL-MOĦĦ

Forsi Malta ma tantx huwa komuni li wieħed jiltaqa’ ma’ nies li ma jifilħux iħallsu l-kontijiet tad-dawl. Grazzi għall-amministrazzjoni Laburista rajna li l-kontijiet tad-dawl...

L-Internet bħala Dritt Uman?

Jista’ jagħti l-każ li dawk kollha li qegħdin jaqraw dan l-artiklu, jistaqsu: imma t-teknoloġija mhux diġà tinsab għand kulħadd? Allura għaliex qed nitkellmu fuq...

Il-Bżonn t’Ewropa li tikkonsulta lil kulħadd

Il-ġimgħa li għaddiet is-Soċjalisti Ewropej iltaqgħu f’Malta, liema laqgħa kellha t-tema t’Ewropa aktar Soċjali. Forsi tgħiduli din it-tema ma xbajniex nisimgħu dwarha? Emmnuni li...

KURAĠĠ U FITTXU L-GĦAJNUNA

Smajna u għidna kemm-il darba li l-vjolenza domestika hija pjaga soċjali li rridu nindirizzaw. Dan filwaqt li l-istatistiċi huma inkwetanti ħafna. Biss biss, informazzjoni...

L-Ugwaljanza prijorità

Miktub mill-MEP Josianne Cutajar Fid-dawl tal-ħidma kontinwa sabiex tkompli tingħata prijorità lill-ugwaljanza f’kull qasam, flimkien mal-kollegi tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, ħadt l-inizjattiva bħala r-Rapporteur...

Il-Mobbiltà għandha dejjem tħares ir-realtajiet lokali

Miktub mill-MEP Josianne Cutajar Spiss nisimgħu li l-konnettivita` u l-mobbilta` huma neċessarji. Dan il-messaġġ jien mhux biss nifhmu imma ngħixu kważi kuljum. Ngħid għalija, bħala...

Saħħa Mentali

Bejn l-10 ta’ Mejju u s-16 ta’ Mejju, l-Ewropa ngħaqdet biex tqajjem kuxjenza dwar is-Saħħa Mentali. Inizjattiva li għandha l-għan li turi l-importanza tas-saħħa...

Il-Mara Omm

Kif tista’ tiddeskrivi l-Omm? Propju f’dawn il-jiem rajt karikatura li ġġiegħlek taħseb ftit mhux ħażin. U bir-raġun! Żewġt itfal ħdejn ommhom, jgħidulha, “Ma, ħaqqek...

L-MPE Josianne Cutajar b’ħidma intensiva fil-qasam tat-Turiżmu

Bla dubju ta’ xejn, wieħed mill-muturi tal-ekonomiji madwar id-dinja, huwa s-settur turistiku. Anki jekk tħares lejn pajjiżna tara li dan is-settur huwa kolonna tal-ekonomija...

Niftakru f’dawk li qed ibatu s-solitudni

L-aħħar miżuri mħabbra biex inkomplu nikkumbattu l-pandemija ittieħdu b’mod xjentifiku u b’impenn biex saħħitna tkun imħarsa. F’dawn iż-żminijiet, u propju llum fil-Ġimgħa l-Kbira, l-appell...

Tfakkira

Bla dubju li d-dibattitu dwar Malta fil-Parlament Ewropew din il-ġimgħa kien u għadu fuq fomm kulħadd, ġustament. Dan kien, wara kollox, dibattitu li sa...

Latest news