Sunday, December 10, 2023

L-MFPA tniedi d-Dokument ta’ Strateġija tagħha għall-perjodu 2023-2026

Aqra wkoll

Il-Malta Football Players Association (MFPA) nediet id-Dokument ta’ Strateġija tagħha għall-perjodu 2023-2026 waqt attività għall-media fil-Lukanda Corinthia Palace, Ħ’Attard.

Wara li temmew il-maġġoranza tal-proġetti u l-inizjattivi allokati fiż-żewġ dokumenti ta’ pożizzjoni preċedenti, il-pjan strateġiku għall-erba’ snin li ġejjin huwa ispirat mill-impenn tal-Assoċjazzjoni li ssaħħaħ il-missjoni ewlenija tagħha, jiġifieri li tipproteġi u tissalvagwardja d-drittijiet u l-interessi tal-plejers tal-futbol ibbażati f’Malta.

Il-pjan strateġiku jagħti prijorità lil ħames Oqsma ta’ Fokus:

• Edukazzjoni

• Is-Saħħa u l-Benessri tal-Players

• Nisa Fil-Futbol

• Servizzi lill-Plejers

• Tisħiħ tal-Assoċjazzjoni

“It-tnedija tad-Dokument ta’ Strateġija l-ġdid issegwi evalwazzjoni bir-reqqa tat-triq u l-kisbiet tal-Assoċjazzjoni sal-lum, u l-għanijiet stabbiliti fid-dokument preċedenti,” qal Anthony Galea, president tal-MFPA.

“Filwaqt li l-maġġoranza tal-proġetti u l-inizjattivi inklużi fl-ewwel żewġ dokumenti ta’ pożizzjoni ġew implimentati b’suċċess u ġew indirizzati kwistjonijiet ta’ importanza kbira bħall-“abolizzjoni tat-tariffi ta’ trasferiment fi tmiem kuntratt”, ix-xogħol għadu ‘l bogħod milli jsir . L-MFPA mxiet triq twila f’dawn l-aħħar 12-il sena iżda dejjem hemm sfidi ġodda kif ukoll opportunitajiet biex nimxu ‘l quddiem. Din il-mentalità tiggwida l-approċċ tal-Eżekuttiv tal-MFPA hekk kif aħna determinati u motivati bħal qatt qabel biex nikkonsolidaw il-livell ta’ appoġġ u għajnuna lill-plejers tal-futbol.”

Matul is-snin, il-missjoni tal-MFPA evolviet u espandiet biex tindirizza l-benesseri tal-atleti, ġewwa u barra l-grawnd. L-attur ma jistax jiġi sseparat mill-bniedem u li jipproteġi wieħed huwa li jissalvagwardja lill-ieħor. Din il-prijorità tinsab fuq quddiem nett tal-istrateġija tagħna għall-erba’ snin li ġejjin biex niżguraw li l-appoġġ ħolistiku jkun disponibbli għall-atturi kollha membri.

Indikaturi ta’ Prestazzjoni Ewlenin ġew assoċjati ma’ kull Qasam ta’ Fokus biex l-MFPA tkun tista’ tkejjel il-progress u t-twettiq tal-kompiti u l-proġetti li ġew definiti wara proċess ta’ konsultazzjoni bir-reqqa mal-partijiet interessati, inklużi diskussjonijiet fil-livell tal-Kunsill tal-Plejers tal-MFPA u ma’ rappreżentanti tal-atturi minn kull diviżjoni.

“Huwa importanti li nissettjaw miri definiti u l-inklużjoni tal-KPIs tgħinna nsegwu l-progress tal-pjan strateġiku tagħna,” qal Dr Galea. “Id-direzzjoni tagħna hija essenzjalment l-istess peress li rridu nibqgħu qrib ħafna tal-plejers, u nħeġġuhom ukoll jinvolvu ruħhom b’mod attiv fl-MFPA peress li rridu nattiraw demm ġdid lejn l-Assoċjazzjoni.”

Il-punti ewlenin tal-ħames Focus Areas ġew spjegati lill-media minn Carlo Mamo u Mark Barbara, Segretarju Ġenerali u Deputat Segretarju Ġenerali tal-MFPA rispettivament.

STRATEĠIJA MFPA 2023-2026

Il-Ħames Oqsma ta’ Fokus – Punti Ewlenin

1. EDUKAZZJONI

• Wieħed mill-għanijiet prinċipali għal dan il-pilastru huwa li l-MFPA tibqa’ tħeġġeġ lill-plejers tal-futbol biex isegwu triq ta’ karriera doppja billi tipprovdi aktar opportunitajiet edukattivi lill-plejers membri tagħha, inkluż varjetà ta’ korsijiet mill-Kors tal-Lingwa Ingliża Bażiku sa gradi ta’ Sports Management;

• L-MFPA qed tistinka wkoll biex tagħmilha possibbli għall-plejers li jfittxu opportunitajiet akkademiċi, anke f’każijiet fejn il-kandidati interessati jistgħu jkunu qed jiltaqgħu ma’ xi kwistjonijiet bħal diffikultajiet finanzjarji, limitazzjoni ta’ skedar eċċ.

2. SAĦĦA KOMPRENSIVA

• Edukazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà – sessjonijiet ta’ informazzjoni dwar l-ewwel għajnuna, amministrazzjoni tal-AED, doping u nutrizzjoni xierqa;

• Sessjonijiet tas-saħħa mentali għal plejers u klabbs, kampanji biex jiġġieldu t-tabù li sfortunatament għadu assoċjat mas-saħħa mentali, u assistenza individwali lill-plejers li jfittxu l-għajnuna;

• Kundizzjonijiet aħjar ta’ saħħa u sigurtà waqt il-logħob u t-taħriġ, l-ewwel għajnuna fuq il-post qabel il-bidu ta’ kwalunkwe attività sportiva u screening mediku komprensiv għall-plejers tal-futbol qabel kull staġun;

• Aċċidenti personali u assigurazzjoni tas-saħħa għall-plejers tal-futbol;

• Il-gradazzjoni tal-grawnds tal-futbol, speċjalment l-uċuh tat-turf artifiċjali;

• Miżuri biex jitnaqqas ir-riskju għas-saħħa ikkawżat mis-sħana estrema matul ix-xhur tas-sajf;

• Nindirizzaw l-eżawriment u l-ħruq tal-plejers – Perjodu minimu ta’ mistrieħ bejn il-logħbiet, waqfa ta’ 28 jum barra l-istaġun u waqfa ta’ 14-il jum matul l-istaġun.

3. NISA FIL-FOOTBALL

• It-titjib tal-kundizzjonijiet tal-logħob waqt il-logħob u t-taħriġ – diġà sar progress sinifikanti;

• Ittejjeb il-Memorandum of Understanding għall-plejers tat-tim nazzjonali tan-nisa – f’Settembru ġie ffirmat MOU rivedut bejn l-MFPA u l-Malta Football Association li jkopri l-perjodu 2021-2024;

• Protezzjoni aħjar f’każ ta’ injuries – il-maġġoranza l-kbira tan-nisa li jilagħbu għal klabbs Maltin għandhom status ta’ dilettanti, u għalhekk mhumiex protetti b’kuntratt f’każ ta’ injury;

• Ngħinu b’mod attiv lill-plejers biex ifittxu opportunitajiet aħjar barra. Dan jista’ jinkludi assistenza legali, gwida dwar regolamenti u reviżjonijiet tal-kuntratti kif ukoll appoġġ kontinwu għall-benesseri.

4. SERVIZZI TAL-PLEJERS

• Kampijiet ta’ taħriġ ta’ qabel l-istaġun għal plejers barra mill-kuntratt jibqgħu prijorità b’espansjoni possibbli;

• Tipprovdi lill-membri tal-MFPA b’ambjent sigur u kunfidenzjali fuq il-pjattaforma onlajn tal-MFPA biex tirrapporta kwalunkwe abbuż li wara dan ikun riferut lill-awtoritajiet kompetenti;

• Tneħħi kwalunkwe restrizzjoni imposta fuq il-moviment ta’ plejers dilettanti, inklużi żgħażagħ;

• Tistabbilixxi sett ta’ rekwiżiti minimi għall-akkomodazzjoni tal-plejers tal-futbol.

5. TISĦIĦ TAL-ASSOĊJAZZJONI

• Reviżjoni interna tal-politiki attwali, immirata biex ittejjeb il-governanza tajba, li għandha titwettaq perjodikament;

• L-MFPA mhux biss se tibqa ‘aċċessibbli għall-plejers u l-partijiet interessati, iżda wkoll tkompli tfittex b’mod attiv il-kontribut u l-kritika kostruttiva tagħhom;

• tikkonsolida l-ispinta tal-assoċjazzjoni lejn komunikazzjoni effettiva u relazzjonijiet pubbliċi, tespandi s-sensibilizzazzjoni tagħha u tgħolli l-profil tagħha;

• Iżżid l-isforzi biex tidentifika mezzi u modi biex l-assoċjazzjoni ssir aktar finanzjarjament awto-sostenibbli;

• Tiżviluppa u timplimenta strateġija effettiva ta’ ugwaljanza, diversità u inklużjoni.

Sport