Monday, May 13, 2024

Maria Azzopardi

Ġurnalista

“Mal-karta u l-pinna sibt post fejn nista’ nkun verament jien”

Awtriċi żagħżugħa tgħid li mal-karta u l-pinna sabet post fejn tista’ tkun verament hi. Ma’ Talk.mt, l-awtriċi ta’ 16-il sena Joy Gafà qasmet magħna...

“Qed ninvestu fil-pensjonijiet €111-il miljun aktar milli għamlet l-aħħar amministrazzjoni Nazzjonalista”

Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon fakkar is-66 anniversarju mit-twaqqif tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, liema Dipartiment qal li dejjem għamel dak li seta’...

“Għin biex issalva l-ħajjiet… missieri kien qed jiddependi fuq id-donazzjonijiet tad-demm”

Il-ħtieġa għad-demm ma tieqaf qatt u l-appelli mingħand is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm tista’ tgħid huma kontinwi u bosta jkunu dawk il-persuni li wara li...

“Mhux għalija imma għaċ-ċkejknin fil-bżonn… din id-darba niġbru l-eluf”

Wara li fl-aħħar maratona ta’ Puttinu rajnih jippreżenta s-somma sabiħa ta’ €1183.37, flus li kien ġabar matul l-elezzjoni ġenerali, il-kandidat politiku tal-partit tal-Ajkla Nazzareno...

“Ma nistgħux nibqgħu nweġġgħu bil-‘body shaming’… Ma tafux minn xix ikun għaddej bniedem”

Kemm-il darba minħabba ħaġa jew oħra l-apparenza tagħna tinbidel. Jaf persuna tkun għaddejja minn perjodu diffiċli u ftit li xejn ikollha ħsibijiet fuq l-apparenza....

“Jien għandi expiry date fil-politika bħal kulħadd. Taf tasal ġimgħa oħra, sena jew ħames snin oħra”

Waqt li kien qed jiġi intervistat fil-programm ta’ Andrew Azzoparddi fuq 103, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem dwar diversi temi u fost l-oħrajn...

L-iskema tal-Wage Supplement estiża tal-aħħar għax-xahar ta’ Mejju – investiment ta’ €723 miljun

L-iskema tal-Wage Supplement li bdiet f’Marzu tal-2020, li kienet qed issostni l-intrapriżi Maltin matul iż-żmien kollu ta’ pandemija, se tiġi estiża għal darba oħra...

“Ilni nħobb iż-żwiemel minn meta kelli seba’ snin…. għalija huma prattikament ħajti”

L-imħabba tagħha lejn iż-żwiemel bdiet minn meta kellha seba’ snin u llum il-ġurnata li għandha 29 sena, din l-imħabba kompliet tikber u titkattar tant...

“Għandna problema finanzjarja… Aħna għandna €32 miljun dejn” – Bernard Grech

Il-Kap tal-PN qal li ma jistgħux jaffordjaw li joħolqu aktar firdiet f’Partit li diġà huwa fframmentat wisq Fl-ewwel sessjoni tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, il-Kap tal-PN...

Jesprimu x-xewqa li jkollhom kelba iżda jqarrqu bihom bil-għan li joħdulhom flushom

Iwissu lin-nies biex ma jaċċettawx li jagħtu l-flus bil-quddiem lil xi ħadd li qatt ma ra Ħafna huma dawk in-nies f’Malta li jżommu xi annimal...

Ukrena u Russa jżommu s-salib flimkien fil-Via Crucis ta’ Ruma

Aktar minn 10,000 ruħ li lbieraħ filgħaxija nġabru barra l-Kolossew f’Ruma talbu mal-Papa Franġisku għall-paċi fid-dinja, filwaqt li mara Ukrena u Russa żammew salib...

“Is-sehem tal-priġunieri huwa essenzjali… mingħajrhom l-attività ma ssirx”

Bħalissa n-nies jistgħu jixtru ikel tradizzjonali ħiereġ direttament mill-forn tal-Ħabs “L-iskop ewlieni wara kollox min-naħa tal-gwardjani ddedikati li għandna huwa li jgħaddu s-sengħa lill-priġunieri u...

Jgħix it-tagħlim tal-Papa Franġisku li l-Knisja għandha tmur kullimkien biex twassal lil Kristu

Mhux l-ewwel darba li l-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku ħeġġeġ lis-saċerdoti u qalilhom lil l-Knisja m’għandiex tkun waħda li tibqa’ magħluqa fis-sagristiji iżda għandhom joħorġu...

“F’din il-Ġimgħa qaddisa ma nistgħux ninsew lil ħutna fl-Ukrajna” – l-Arċisqof 

Il-Knisja tagħti bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa Il-Knisja Kattolika tat bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa biċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm li tfakkar id-dħul trijonfali ta’ Ġesù f’Ġerusalemm, ftit jiem biss...

Jonfoq £100,000 f’dar għal familja li qed taħrab mill-Ukrajna biex tgħix fiha b’xejn

Kap ta’ kumpanija nefaq £100,000 f’dar għal familja li qed taħrab mill-Ukrajna biex tgħix fiha b’xejn. Jamie Hughes ta’ 50 sena ried juri l-appoġġ tiegħu...

Latest news