Sunday, May 28, 2023

Il-mira ewlenija tat-temperatura globali aktar ma tintlaħaqx

Aqra wkoll

F’rapport ġdid li għamlu dwar it-tibdil tal-klima u l-effetti diżastrużi tagħha fuq l-umanita, xjentisti tal-klima wissew li l-mira ewlenija tat-temperatura globali aktax tintilef u tispiċċa fix-xejn. Fl-istess rapport jingħad li l-enerġija nadifa u teknolġija jistgħu jiġu sfruttati biex jiġi evitat diżastru klimatiku li qed dejjem jikber.

L-istess rapport tax-xjentisti jistipula kif it-twaqqif immedjat fl-użu tal-fjuwils fossili jista’ jevita l-agħar effetti tat-tibdil fil-klima.

Bi tweġiba għas-sejbiet li saru, il-kap tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres jgħid li l-pajjiżi kollha għandhom iġibu ‘l quddiem il-pjanijiet tagħhom għal emissjonijiet żero b’għaxar snin. Dawn il-miri suppost jaqtgħu malajr l-emissjonijiet tal-gassijiet serra li jsaħħnu l-atmosfera tal-pjaneta tagħna.

Hemm tieqa ta’ opportunità li tingħalaq malajr biex jiġi żgurat futur li jista’ jkun sostenibbli għal kulħadd, jgħid ir-rapport.

Il-gvernijiet kienu diġa qablu li jaġixxu biex jevitaw li t-temperatura globali tiskorri l-1.5C. Iżda d-dinja diġà saħnet b’1.1C u issa l-esperti jgħidu li x’aktarx li tiżboq l-1.5C fis-snin 2030.

Il-gvern tar-Renju Unit, b’reazzjoni għar-rapport tax-xjentisti, għamilha ċara li l-pajjiżi jridu jaħdmu lejn impenji klimatiċi ferm aktar ambizzjużi qabel is-summit tan-Nazzjionijiet Uniti dwar il-klima COP28 f’Novembru li ġej.

Gżejjer żgħar fil-Paċifiku huma wħud mill-pajjiżi li mistennija jintlaqtu l-agħar mit-tibdil klimatiku.

Filwaqt li n-nies ta’ gżejjer żgħar qed jiġu spostati minn djarhom għax l-impenji klimatiċi ma jintlaħqux, l-industrija tal-fjuwils fossili xorta għadha qed tgawdi biljuni fi profitti. Għalhekk ma jistax ikun hemm aktar skużi għal dan in-nuqqas kontinwu ta’ azzjoni. 

L-istudju xjentifiku l-ġdid għandu l-għan li jinżel għal volum wieħed żgħir diversi sejbiet importanti dwar il-kawżi, l-impatti u s-soluzzjonijiet għat-tibdil fil-klima li ġew rilaxxati mill-2018. Jiddeskrivi wkoll l-impatti sinifikanti li t-tibdil fil-klima diġà qed ikollha fuq id-dinja, u jispjega li dawn se jmorru għall-agħar ħafna.

Sas-sena 2100, għargħar kostali estrem li kien iseħħ darba f’seklu huwa mistenni li jibda jseħħ mill-inqas kull sena fost il-postijiet tal-kejl tal-marea tad-dinja – postijiet fejn isiru r-reġistrazzjonijiet tal-livell tal-baħar.

Il-konċentrazzjonijiet tal-gass tad-dijossidu tal-karbonju li jsaħħan fl-atmosfera huma l-ogħla f’2 miljun sena. Id-dinja issa hija aktar sħuna minn kwalunkwe żmien fl-aħħar 125,000 sena u x’aktarx se tkompli tisħon matul l-għaxar snin li ġejjin.

Anke fit-terminu qrib, it-tisħin globali huwa aktar probabbli milli le li jilħaq 1.5C anke taħt ix-xenarju ta ‘gass serra baxx ħafna, jgħid ir-rapport.

Fis-sinteżi tar-rapport, filwaqt li ma jsemmux b’mod espliċitu proġetti ġodda bħaż-żejt taż-żafżafa fl-Istati Uniti jew il-minjiera tal-faħam ta’ Cumbria fir-Renju Unit, ix-xjentisti involuti ftit għandhom dubji dwar l-impatt tagħhom. Il-baġit tal-karbonju li jifdal fil-ftuħ ta’infrastruttura ġdida tal-fjuwils fossili ċertament mhux kompatibbli mal-mira 1.5C.

Id-dokument jargumenta bil-qawwa illi li d-dinja tgħaddi minn minn żieda ta’ 1.5C mhux se jkun it-tmiem tad-dinja peress li dan jista ‘jkun biss “qabża temporanja”.

L-awturi tar-rapport iżda jgħidu li huma ottimisti li bidliet drammatiċi jistgħu jinkisbu malajr u indikaw it-tnaqqis enormi fil-prezz tal-enerġija magħmula mix-xemx u mir-riħ.

Jargumentaw ukoll li bidliet immexxija mill-konsumaturi f’termini ta’ dieta, ħela tal-ikel u bidla għal trasport b’karbonju baxx jistgħu jiksbu tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet minn bosta setturi.

Iżda r-rapport jirrikonoxxi wkoll li minbarra li jasal għal żero emissjonijiet netti kemm jista ‘jkun malajr, se jkun meħtieġ użu fuq skala kbira tat-teknoloġija tat-tneħħija tad-dijossidu tal-karbonju.

Xi osservaturi għandhom id-dubji tagħhom. “Nafu x’jeħtieġ li jiġri, iżda l-parti tat-tneħħija tal-karbonju u l-ideat tal-qbid u l-ħażna tal-karbonju huma distrazzjoni massiva,” qalet Lili Fuhr, miċ-Ċentru għall-Liġi Internazzjonali Ambjentali, li attendiet is-sessjoni ta ‘approvazzjoni.

B’reazzjoni għas-sejħa għal azzjoni aktar urġenti, is-segretarju ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Guterres qed jitlob lill-pajjiżi jressqu l-pjanijiet tagħhom b’għaxar snin għal nett żero ta’ emissjonijiet.

“Il-mexxejja tal-pajjiżi żviluppati għandhom jimpenjaw ruħhom li jilħqu ż-żero nett kemm jista’ jkun qrib l-2040, il-limitu li għandhom jimmiraw li jirrispettaw,” qal fi stqarrija Guterres. Huwa appella wkoll lill-Indja u ċ-Ċina li ħabbru pjanijiet nett żero għal wara l-2050 biex jippruvaw iġibuhom ‘il quddiem b’għaxar snin ukoll.

Ekonomija
Delicious

Sport