Wednesday, March 29, 2023

Steward appellat mis-sentenza tal-Qorti Ċivili

Aqra wkoll

Steward Healthcare Malta appellat mis-sentenza tal-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili li kienet irrevokat il-ftehim b’rabta mal-konċessjoni tat-tliet sptarijiet, u talbet ukoll deċiżjoni preliminari mill-Qorti Ewropea tal-ġustizzja.

Il-kumpanija warrbet kategorikament in-narrattiva ta’ dak li qal l-Imħallef fis-sentenza tiegħu dwar Steward, assessjar li skontha sar bla ebda bażi ta’ evidenza. Hija qieset din in-narrattiva bħala waħda kompletament żbaljata u li tista’ tiġi mhux pruvata li kieku Steward kienu mitluba biex jipprovdu evidenza fil-Qorti f’dan ir-rigward; talba li qatt ma saritilhom.

Il-Prim Ministru Robert Abela fl-aħħar diskorsi tiegħu wiegħed li l-gvern se jkun qiegħed jara li dan l-appell jinstema’ b’urġenza sabiex ikun hemm deċiżjoni finali, anke fl-aħjar interess tal-poplu Malti u Għawdxi.

Ekonomija
Delicious

Sport