Friday, January 21, 2022

Chris Bonnett

IS-SENA TAL-ELEZZJONI

Qlibna l-kalendarju u dħalna fis-sena l-2022. Sena partikolari ħafna għax fiha se jkollna l-elezzjoni ġenerali. Nibda billi nserraħ ras kulħadd li tiġi meta tiġi l-elezzjoni,...

POPLU B’QALB TAD-DEHEB

F’dawn il-ġranet ta’ festi, inħossni kburi li f’pajjiżna għadha tirrenja s-sens ta’ solidarjetà u l-imħabba lejn xulxin. Dan huwa żmien sabiħ fejn ningħaqdu flimkien...

IL-FESTI T-TAJBA

Bħalissa l-attivitaà tan-nies tkun waħda movimentata iktar minn tas-soltu. Il-pjanijiet ikunu fl-aqwa tagħhom b’xi ikla jew festin, mal-ħbieb jew familjari, min id-dar jew bnadi...

NIBQGĦU NWENNSU L-FAMILJI

Ilni ħafna nitkellem dwar kemm dan il-Gvern kien utli matul iż-żmien iebes tal-pandemija. Fost il-ħażin kollu li kull pandemija ġġib magħha, kellna x-xorti li...

DIN ID-DARBA KIEN IMISS LIL ANĠLU FARRUGIA

Bħal donnu għax ma jistgħux itajjru lill-Kap tagħhom Bernard Grech, tar-Repubblika dawwru l-kanuni fuq l-ispeaker Dr Anglu Farrugia. Taħsbux li qed niċċajta!  Li ma...

NGĦINU B’IMĦABBA LIŻ-ŻGĦAŻAGĦ VITTMI TAD-DROGA

Kull nhar ta’ Ħadd f’dan il-sit nelenka punti mill-ħidma li jkun qiegħed iwettaq il-Gvern. Nisħaq li dawn il-bidliet isiru għax għandna Gvern riformista, li...

BERNARD GRECH U L-LIĠI TAL-KANNABIS

Fil-Parlament bdiet tiġi diskussa r-riforma fil-liġi tal-kannabis fl-istadju tat-tieni qari dwar l-abbozz ta’ liġi li ppreżenta l-Gvern. il-liġi tipprovdi kontrolli fuq bosta dettalji marbuta...

SONDAĠĠ INKORAĠĠANTI

Bħal-lum ġimgħa IT-TORĊA ppubblikat stħarrig ikkummissjonat minn Dr. Vince Marmara li lkoll nafu kemm ikun preċiż fis-sondaġġi u għalkemm xorta waħda l-prova vera tkun...

COP 26

Din il-ġimgħa smajna ħafna fuq it-tibdil fil-klima minħabba li l-Prim Ministru Robert Abela żar Glasgow ma’ mexxejja ta’ pajjiżi oħra li attendew għall-konferenza tan-Nazzjonijiet...

AĦBAR FALZA DWAR ID-DATA TAL-ELEZZJONI

Fil-ġimgħat li għaddew waqt li bħala Gvern konna qegħdin inħejju Budget soċjali li jħalli impatt pożittiv fuq il-familji Maltin u Għawdxin, l-Oppożizzjoni kienet medhija...

INĦARSU B’OTTIMIŻMU GĦAŻ-ŻMIEN LI ĠEJ

F’pajjiż demokratiku, il-poplu jiġi mitlub li jagħmel għażla u jagħti l-fiduċja tiegħu lil partit jew ieħor sabiex jiggverna fil-leġiżlatura li jmiss. Għaldaqstant, il-poplu jrid...

‘IL-ĦELA’ TA’ BERNARD GRECH

Aħna nemmnu li meta l-pajjiż ikun f’diffikultà mhux talli ma tmurx għall-politika t’awsterità, imma huwa d-dmir tal-Gvern li jgħin f’dak il-mument ta’ diffikultà u...

OPPOŻIZZJONI FJAKKA

Issa li ninsabu fl-aħħar sena ta’ din il-leġiżlatura u dejjem resqin lejn l-elezzjoni ġenerali, l-poplu jibda’ jgħarbel iktar il-politika tal-partit politiċi biex jiddeċiedi lil...

INĠEDDU LIL MALTA FL-ISPORT

Partit Laburista fil-Gvern jirrikonoxxi li biex jibqa’ dejjem joffri politika għan-nies, irid jaġġorna l-politika tiegħu f’kull qasam. Irridu nimmodernizzaw il-politika tagħna biex tagħmel sens...

IL-ĦIDMA TKOMPLI

Dħalt għall-politika biex inservi u qiegħed nagħmel dan b’impenn kontinwu ġurnata wara l-oħra. Nagħmel dan għax għandi s-sapport tal-familja u ħbieb oħra li jiddedikaw...

Latest news