Sunday, March 3, 2024

Chris Bonnett

L-AĦĦAR ĠIMGĦA TAL-KAMPANJA

Bdejna l-aħħar ġimgħa tal-kampanja elettorali qabel ma l-poplu jeżerċita d-dritt tiegħu u jmur jivvota. Żmien fejn irridu nagħtu direzzjoni lil dan il-pajjiż fi żmien...

LIL BERNARD GRECH NGĦIDULU ‘GAME OVER’

Il-Partit Laburista fil-Gvern dejjem wettaq riformi kbar u ġab kisbiet biex jagħti iktar dinjità lill-persuni li jkunu ġejjin minn faxex differenti tas-soċjetà. Partit li...

MALTA FLIMKIEN WARA ROBERT ABELA

Bħal-lum ġimgħa, il-Prim Ministru ħabrilna d-data tal-elezzjoni. Mument opportun għal Malta fejn issa huwa l-waqt li l-poplu jagħmel l-għażla tiegħu u jiddeċiedi l-futur ta’...

L-GĦAŻLA BEJN IL-PARTITI

Meta nkunu resqin lejn l-aħħar fażi tal-leġislatura, id-data tal-elezzjoni tkun fuq fomm kulħadd. Ikun hemm stennija kbira sakemm titħabbar uffiċjalment id-data. L-element ta’ kurżità,...

LEJN REBĦA KBIRA LABURISTA

L-elezzjoni tinsab magħna u bħalissa tibda tinħass il-klima politika fejn kulħadd jibda jitkellem fuq il-ġuranata tal-elezzjoni. Fil-verità ħsiebna jrid imur lil hinn minn hekk....

TOGĦMA TAŻ-ŻJARAT FIR-RABA’ DISTRETT

Ilni sena li aċċettajt it-talba li kien għamilli l-Prim Ministru Robert Abela sabiex nikkontesta fuq ir-raba’ distrett. Distrett li huwa kompost mill-ħames lokalitajiet: Raħal...

“IBQGĦU VIĊIN IN-NIES”

Nhar is-Sibt li għadda, attendejt għall-attività tal-Prim Ministru Robert Abela f’għeluq is-sentejn mill-ħatra tiegħu bħala Mexxej tal-Partit Laburista u anke bħala Prim Ministru ta’...

IS-SENA TAL-ELEZZJONI

Qlibna l-kalendarju u dħalna fis-sena l-2022. Sena partikolari ħafna għax fiha se jkollna l-elezzjoni ġenerali. Nibda billi nserraħ ras kulħadd li tiġi meta tiġi l-elezzjoni,...

POPLU B’QALB TAD-DEHEB

F’dawn il-ġranet ta’ festi, inħossni kburi li f’pajjiżna għadha tirrenja s-sens ta’ solidarjetà u l-imħabba lejn xulxin. Dan huwa żmien sabiħ fejn ningħaqdu flimkien...

IL-FESTI T-TAJBA

Bħalissa l-attivitaà tan-nies tkun waħda movimentata iktar minn tas-soltu. Il-pjanijiet ikunu fl-aqwa tagħhom b’xi ikla jew festin, mal-ħbieb jew familjari, min id-dar jew bnadi...

NIBQGĦU NWENNSU L-FAMILJI

Ilni ħafna nitkellem dwar kemm dan il-Gvern kien utli matul iż-żmien iebes tal-pandemija. Fost il-ħażin kollu li kull pandemija ġġib magħha, kellna x-xorti li...

DIN ID-DARBA KIEN IMISS LIL ANĠLU FARRUGIA

Bħal donnu għax ma jistgħux itajjru lill-Kap tagħhom Bernard Grech, tar-Repubblika dawwru l-kanuni fuq l-ispeaker Dr Anglu Farrugia. Taħsbux li qed niċċajta!  Li ma...

NGĦINU B’IMĦABBA LIŻ-ŻGĦAŻAGĦ VITTMI TAD-DROGA

Kull nhar ta’ Ħadd f’dan il-sit nelenka punti mill-ħidma li jkun qiegħed iwettaq il-Gvern. Nisħaq li dawn il-bidliet isiru għax għandna Gvern riformista, li...

BERNARD GRECH U L-LIĠI TAL-KANNABIS

Fil-Parlament bdiet tiġi diskussa r-riforma fil-liġi tal-kannabis fl-istadju tat-tieni qari dwar l-abbozz ta’ liġi li ppreżenta l-Gvern. il-liġi tipprovdi kontrolli fuq bosta dettalji marbuta...

SONDAĠĠ INKORAĠĠANTI

Bħal-lum ġimgħa IT-TORĊA ppubblikat stħarrig ikkummissjonat minn Dr. Vince Marmara li lkoll nafu kemm ikun preċiż fis-sondaġġi u għalkemm xorta waħda l-prova vera tkun...

Latest news