Friday, June 21, 2024

Katya De Giovanni

Psikologa

Lejn kwalità aħjar fl-edukazzjoni

Kif bosta minnkom jafu, u wkoll min jaf lili personalment jaf li apparti li jiena psikologa, naħdem ukoll fil-qasam edukativ, fejn ngħallem appuntu l-psikologija...

Għaliex il-EuroPride?

L-artiklu li qed nwasslilkom illum jittratta propju attivita li se ssir ġewwa pajjiżna minn hawn u ftit ġimgħat oħra, matul l-istaġun tas-sajf. Propju pajjiżna...

IS-SABIĦ LI TAGĦTI … MHUX F’DAN IŻ-ŻMIEN BISS

Ninsabu fi żmien li għal bosta minnha huwa żmien li jferraħ u żmien li fih nagħtu rigali lill-maħbubin tagħna, lit-tfal tagħna, lill-familjari u anke...

INGAWDU L-ĦAJJA B’MOD BILANĊJAT U ‘L BOGĦOD MILL-ALJENAZZJONI TA’ ĦIDMA KONTINWA

Dan il-ħsieb li se nikteb fuqu llum tajjeb li nosservawh b’ċertu attenzjoni u reqqa. Imqanqla mill-fatti u mill-aħbarijiet li sfortunatament nisma’ ta’ spiss, inħoss...

BUDGET B’POLITIKA TA’ INKLUŻJONI FIS-SAĦĦA MENTALI

Bhala psikologa li ilni tal-anqas 20 sena nipprattika, ma nistax ma nagħmilx emfazi pożittiv fuq dak li ġie ddikjarat fid-diskors tal -Ministru Clyde Caruana...

NIPPREŻENTAW U NWETTQU BUDGET TA’ SERĦAN IL-MOĦĦ

Il-vaganzi għaddew, għal­kemm fil-verità aħna l-Membri Parlamentari bqajna niltaqgħu regolarment għall-Kumitati matul is-sajf. Issa li rġajna dħalna lura b’mod normali għas-seduti parlamentari se nkomplu...

L-IMĠIBA TAT-TFAL MAL-BIDU TA’ SENA SKOLASTIKA ĠDIDA

Dan huwa ż-żmien tas-sena fejn l-istdenti kollha rritornaw fuq il-bankijiet tal-iskola għal sena skolastika ġdida. Għalhekk illum iddecidejt li niffoka  l-artiklu fuq l-imġiba tat-tfal...

L-INĊIDENTI U L-FATALITAJIET TAX-XOGĦOL U L-KONSEGWENZI FUQ IL-QRABA

Għeżież qarrejja, sfortunatament sikwit sirna nisimgħu b’inċidenti fuq il-postijiet tax-xogħol, fi kwalunkwe post b’mod speċjali fejn tidħol il-kostruzzjoni. Kull fatalità u mewt fuq il-post...

IS-SABIĦ TAL-QARI U L-EFFETT TAT-TEKNOLOĠIJA

Għeżież qarrejja, nibda dawn il-kelmtejn tiegħi għal-lum billi naqsam magħkom ħsieb żgħir li kien iħobb juża San Ġorġ Preca. Huwa kien iħobb jgħid din...

IL-KONSEGWENZI LI JĠIB MIEGĦU ĠUDIZZJU BLA BŻONN

Għeżież qarrejja, nittama li tinsabu tajbin. Dan li qed nikteb fuqu llum għandu effett qawwi fuq is-soċjetà. Sfortunatament meta wieħed jagħmel ġudizzju fuq persuna...

IL-BŻONN TAL-MISTRIEĦ U KEMM HUWA ESSENZJALI GĦAL SAĦĦITNA

Il-ħsieb li nixtieq naqsam magħkom illum fih ċertu importanza partikolari. Ir-rutina u l-ammont ta’ xogħol li jakkumula fil-perkors tal-ħajja tagħna, kultant jitfagħna f’aljenazzjoni u...

L-EWWEL XHUR TA’ GVERN LABURISTA

Kif kien imwiegħed fil-manifest elettorali matul il-Kampanja Elettorali li għaddiet, nistgħu ngħidu li l-Gvern Laburista wettaq dak kollu li kien imfassal li jagħmel fl-ewwel...

IL-FEMIĊIDJU U L-EFFETTI FUQ IS-SOĊJETÀ (1)

Meta niġi biex nitkellem jew nikteb fuq dan is-suġġett, mingħajr ħafna tlaqliq nikkunsidra li kull tip ta’ qtil jibqa’ dejjem qtil. Jiġi f’moħħi dan...

IL-MEDIĊINA U L-GĦARFIEN DWAR IS-SAĦĦA MENTALI

Fuq il-mezzi soċjali ta’ sikwit nisimgħu diskussjonijiet relatati u ffukati fuq is-saħħa tal-persuna. Fost dan kollu ġieli wkoll nisimgħu b’mod speċifiku dawn id-diskussjonijiet li...

ISSA LI GĦADDIET L-ELEZZJONI ĠENERALI

Issa li wara Kampanja Elettorali intensiva, mimlija proposti sbieħ li se jsarrfu f’ġid, u xahar mill-Elezzjoni Ġenerali, jmiss lilna l-Membri fil-Grupp Parlamentari sabiex flimkien...

Latest news