Saturday, September 23, 2023

KATEGORIJA

Bloggers

L-EDUKAZZJONI BĦALA QAFAS GĦAL EKONOMIJA TA’ GĦADA

Dejjem emmint li ekonomija b'saħħitha kienet, għadha u tibqa’ kruċjali biex il-gvern ikun jista' jwitti l-Malta ta’ għada. Prinċipju li jimxi pari passu mal-politika...

OPPOŻIZZJONI FJAKKA

Issa li ninsabu fl-aħħar sena ta’ din il-leġiżlatura u dejjem resqin lejn l-elezzjoni ġenerali, l-poplu jibda’ jgħarbel iktar il-politika tal-partit politiċi biex jiddeċiedi lil...

DIESELGATE – 6 SNIN WARA

Għaddew sitt snin minn meta nstab li l-VW kienet qed tqarraq dwar l-emissjonijiet ta’ ċerti karozzi tagħha.  Kienu ħolqu software li bih meta l-karozza...

LE GĦALL-AĠĠETTIVI KOROH!

Għaddew ġimagħtejn mindu t-tifel tiegħi beda l-iskola. Għad għandu tliet snin u sakemm beda, kelli taħlita t’emozzjonijiet. Dawk ta’ ferħ, eċitament kif ukoll biża’....

SNAJJA TEKNIĊI

Nisimgħu ħafna dwar xinhuma l-bżonnijiet u l-kisbiet edukattivi tagħna imma ma tantx dwar is-snajja tekniċi li neħtieġu u qiegħdin inrawmu. Filfatt, wieħed jibqa’ bl-impressjoni...

BAZAAR PN

Bernard Grech qisu ddeċieda jiftaħ l-istaġun tal-offerti. Kull settur jara kif idendillu karrotta u bla kalkoli ħallih ifajjar stqarrijiet li fil-maġġoranza tagħhom jafu jweġġħu...

KIF TISTA’ TIEĦU ĦSIEB XAGĦAR ŻEJTNI?

Huwa fatt magħruf illi fix-xitwa, il-kesħa jaf toħloq żbilanċ iktar qawwi f’ċerti kundizzjonijiet li wieħed ikun normalment diġà qiegħed ibati bihom matul is-sena, bħall-ġilda u...

Lura jew ‘il quddiem?

Il-ġimgħa li għaddiet saret l-elezzjoni fil-Ġermanja.  Il-Ġermaniżi kellhom għażla bejn jew jibqgħu bl-istess politika jew jibdlu l-politika.  Il-Ġermaniżi għażlu li jinbidlu.  Ir-raġuni hi sempliċi. ...

RIFORMA BIEX JINQERED IL-KLIJENTALIŻMU

Dan l-aħħar reġgħet qamet id-diskussjoni fuq il-proposta riforma elettorali, riforma li ilha fuq il-ħsieb ta’ uħud għal ħafna żmien. Ikolli ngħid li fuq dan...

STENNIJA GĦALL-BUDGET

Il-Prim Ministru ħabbar li nhar it-Tnejn 11 ta’ Ottubru, il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana se jkun qed jaqra l-ewwel budget tiegħu. Budget li qed jiġi...

IS-SULLUZZU TAL-BREXIT

Mill-bidu nett tal-proċess tal-Brexit, kif se tinħall il-problema tal-Irlanda ta’ Fuq dehret bħala l-aktar waħda diffiċli. Waqt li tibqa’ fir-Renju Unit, l-Irlanda ta’ Fuq...

INĠEDDU LIL MALTA FL-ISPORT

Partit Laburista fil-Gvern jirrikonoxxi li biex jibqa’ dejjem joffri politika għan-nies, irid jaġġorna l-politika tiegħu f’kull qasam. Irridu nimmodernizzaw il-politika tagħna biex tagħmel sens...

IR-RUĦ SOĊJALI TAL-BAĠIT LI JMISS

Waqt il-laqgħa ta’ konsultazzjoni qabel il-budget 2022, nhar il-Erbgħa li għadda, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq fuq il-premessa li fit-tfassil tal-baġit ‘ħadna deċiżjonijiet biex...

LIL HINN MILL-BANK TAL-ISKOLA

Hekk kif din il-ġimgħa t-tfal irritornaw fuq il-bankijiet tal-iskola, bdejt naħseb ftit dwar x'irrid nara mis-sistema edukattiva tagħna. Il-pandemija serqet lit-tfal u ż-żgħażagħ tagħna...

IL-KWOTA TAT-TONN SE TIŻDIED?

It-tonn hi waħda mill-aktar ħutiet profittabbli għas-settur tas-sajd, speċjalment minħabba s-swieq tal-export fil-Ġappun, u kif ukoll peress li bħala ħuta hi famuża fi gżiritna...