Sunday, May 28, 2023

Estiż iż-żmien stipulat għall-offerti għall-bejgħ ta’ Manchester United iżda …

Aqra wkoll

Is-sid tal-Ineos, Jim Ratcliffe u l-bankier tal-Qatar ix-Sheikh Jassim se jissottomettu offerti mtejba biex jixtru lil Manchester United wara li l-iskadenza inizjali ġiet estiża fuq talba tagħhom fost konfużjoni li saret l-Erbgħa fil-għaxija. 

L-offerenti kien ġew mgħarrfa li kellhom jissottomettu t-tieni offerta tagħhom sad-9.00 pm ta’ nhar l-Erbgħa. 

Peró, kien hemm bosta  investituri proposti oħra laħqu l-iskadenza inizjali.

Għalissa mhijiex ċara meta se tkun l-iskadenza l-ġdida.

Ratcliffe u Sheikh Jassim huma l-uniċi offerenti ddikjarati pubblikament.

Inizjalment l-Erbgħa filgħaxija kien hemm indikazzjonijiet qawwija li ż-żewġ rivali kienu ssottomettew l-offerti ġodda tagħhom. 

Issa hu mifhum li matul l-aħħar 24 siegħa ż-żewġ partijiet ressqu talbiet lil Raine – il-bank tal-investiment li huwa responsabbli mill-bejgħ – biex jingħataw aktar żmien.  

Is-sitwazzjoni hija deskritta bħala “mexxejja” minn xi ħadd qrib it-taħditiet iżda huwa maħsub li kemm Sheikh Jassim kif ukoll Ineos huma impenjati li jagħmlu t-tieni offerti.

Madankollu, dak li ġara nhar l-Erbgħa, f’dan il-proċess tal-bejgħ qed jissaħħaħ it-tħassib fost il-partitarji li s-sidien Amerikani, il-familja Glazer, jistgħu jiddeċiedu li ma jbigħux il-club.

Filwaqt li l-Qatari qed jimmiraw li jixtru għal kollox il-club, Ratcliffe jrid li jinvesti mal-Glazers għal sehem ta’ 69%.

Ekonomija
Delicious

Sport